Groningers zijn Nederlands kampioen e-books lenen

Groningers zijn Nederlands kampioen e-books lenen
Groningers zijn Nederlands kampioen e-books lenen © Jakub Kaczmarczyk/ANP
Nergens in Nederland lenen bibliotheken per hoofd van de bevolking zoveel e-books uit als in de provincie Groningen. Dat blijkt uit cijfers van Biblionet Groningen, de overkoepelende organisatie van 37 bibliotheken in onze provincie.
Per duizend inwoners van Groningen werden er in de eerste helft van 2019 149 e-books uitgeleend. Dat is 43 procent meer dan het gemiddelde in Nederland, dat 104 boeken per duizend inwoners bedraagt. Een verklaring voor het hogere aantal uitleningen is nog niet gevonden.

Grotere afstanden op het platteland?

Je zou kunnen vermoeden dat het te maken heeft met de grotere afstand die je op het platteland moet afleggen om een papieren boek te gaan halen bij de bieb. Volgens woordvoerder Bjorn Franke van Biblionet Groningen rammelt die verklaring, omdat er in Groningen relatief meer bibliotheken zijn dan in sommige andere dunbevolkte gebieden.
'Het zou kunnen zijn dat Groningers trouwere bibliotheekleden zijn en dus ook meer in aanraking komen met e-books', zegt Franke. 'Maar dat is ook een aanname. We weten het niet, er is nog geen onderzoek naar gedaan'.

Verdere stijging door corona

Door de coronacrisis is het aantal uitleningen van e-books nog verder opgestuwd. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn er in Groningen 27,5 procent meer elektronische boeken uitgeleend dan in dezelfde periode vorig jaar. In cijfers uitgedrukt: er werden ruim elfduizend e-books gedownload.
Volgens Franke blijft de belangstelling voor de e-books ook stijgen omdat er steeds meer titels beschikbaar komen. Nu zijn het er dertig- tot veertigduizend. 'Ook wordt het aanbod steeds actueler en hoef je niet lang te wachten voordat een nieuwe uitgave ook als e-book beschikbaar komt in de bibliotheek', aldus Franke.