Provincie steekt 28 miljoen in nieuwe fietsroutes en veilig oversteken

Beelden uit een fietsvideo van de provincie
Beelden uit een fietsvideo van de provincie © Provincie Groningen
De provincie Groningen investeert de komende drie jaar 28 miljoen euro in de verbetering van het fietsverkeer. Er komen onder meer nieuwe fietsroutes en veiligere oversteekplekken. Ook wil de provincie meer Groningers stimuleren om de fiets te pakken.

Nadruk op gebieden om Stad heen

Het grootste deel van het fietsbudget gaat naar het aanleggen, verbeteren en onderhouden van fietsverbindingen. Voor onder meer de aanleg van doorfietsroutes is 16.8 miljoen euro beschikbaar. Op plekken waar fietspaden ontbreken, legt de provincie nieuwe aan. Speciale aandacht gaat uit naar de Ommelanden.
'De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in fietsroutes in en rond de stad Groningen. Nu richt de provincie zich meer op de gebieden daaromheen', staat in de plannen.

15 onveilige oversteekplaatsen aangepakt

Ook fietsveiligheid is een belangrijk onderdeel van de plannen. Daarvoor trekt de provincie 2.4 miljoen euro uit. De provincie gaat obstakels op fietsroutes verwijderen en alle 230 kilometer provinciaal fietspad krijgt kantmarkering.
Omdat het risico op ongevallen hoog bij is oversteekplaatsen, pakt de provincie per direct vijftien onveilige fietsoversteken aan. In tien gevallen gaat het om plekken waar fietsers een provinciale weg moet oversteken. Op deze plaatsen komt een middengeleider. Waar mogelijk wordt dat werk gedaan in combinatie met groot onderhoud aan de betreffende provinciale weg.
Welke vijf andere oversteekplaatsen veiliger kunnen, wordt nog onderzocht.

E-bike uitproberen en meer scholieren op de fiets

Met verschillende projecten wil de provincie Groningers verleiden vaker de fiets te pakken. Zo krijgen meer mensen de mogelijkheid om een e-bike uit te proberen. Onderzoek in het Ommeland wijst uit dat daar veel vraag naar is. Verder wil de provincie meer scholieren op de fiets zien en de fietsvaardigheid van ouderen verbeteren. Voor deze projecten is 1,5 miljoen euro beschikbaar.
Nog een twee miljoen euro gaat naar voorzieningen als fietsenstallingen, fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen.