Dijk en duinen op Schiermonnikoog zijn onveilig

Een duinpad op Schiermonnikoog
Een duinpad op Schiermonnikoog © Jeroen Berkenbosch/RTV Noord
De zeewering op Schiermonnikoog voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Dat heeft Wetterskip Fryslân geconstateerd. Zowel de dijk aan de Waddenkant als de duinenrij aan de Noordzee hebben gebreken.
Het Friese waterschap heeft maandagavond vergaderd over de waterkeringen op het eiland. Dat de waterkeringen rondom het dorp niet meer voldoen, is recent gebleken tijdens een inspectie.
De waterkering (rode lijn) van Schier zoals die eruit zag in 1998
De waterkering (rode lijn) van Schier zoals die eruit zag in 1998 © Wetterskip Fryslân (archief)

Zwakke plekken

Op de vier kilometer lange Waddendijk zitten volgens de inspectie de meeste problemen. De bekleding aan de buitenkant van de dijk is niet goed. Zo is de steenlaag niet hoog genoeg opgetrokken. Hierdoor kunnen klappen van golfen niet goed opgevangen worden.
Bij de veerweg, de weg naar de boot, is de steenbekleding niet stabiel. Ook is de dijk daar niet hoog genoeg.
Ook duinen dienen ervoor om het water tegen te houden. Maar op bepaalde plekken is te weinig zand. Vooral het duintraject tussen de polder en de kwelders van de Kobbeduinen is kwetsbaar.

Geen acuut gevaar

Wetterskip Fryslân, dat beheerder is van de keringen op Schiermonnikoog, wil de problemen aanpakken.
‘Er is geen acuut veiligheidsrisico. Het is te vergelijken met een jaarlijkse APK die we hebben moeten uitvoeren. Daaruit blijkt dat we de waterkeringen op een aantal punten moeten aanpakken zodat het de komende vijftig jaar weer mee kan’, zegt bestuurder Bé de Winter van Wetterskip Fryslân. ‘We hebben tijdig gesignaleerd dat er wat moet gebeuren.’
Reparatie laat nog wel op zich wachten. Waarschijnlijk worden de zwakke delen in 2025 en 2026 aangepakt.