Asielzoekers worden tijdelijk ingeschreven in gemeentehuis Sellingen

Het gemeentehuis in Sellingen
Het gemeentehuis in Sellingen © Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
Het gemeentehuis van Sellingen wordt tijdelijk gebruikt om asielzoekers in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Normaal gebeurt dat in het Aanmeldcentrum in Ter Apel, maar daar is ruimtegebrek.
'Vanwege de coronamaatregelen mogen er minder mensen in de wachtruimte zitten. Ook heb je onderling meer ruimte nodig', vertelt woordvoerder Kasper Schomaker. Dus heeft de gemeente Westerwolde er voor gekozen om te zoeken naar extra ruimte.

Gemeente verantwoordelijk voor het inschrijven

De gemeente is verantwoordelijk voor het inschrijven van asielzoekers in de zogenaamde Basisregistratie Personen (BRP). In het gebouw van het Aanmeldcentrum in Ter Apel, waar ook de IND zit, hebben de gemeentelijke medewerkers een eigen plekje.
Als een asielzoeker is ingeschreven, krijgt hij of zij een burgerservicenummer. Met zo'n nummer kan een asielzoeker bijvoorbeeld beroep doen op de reguliere gezondheidszorg, maar ook een eigen bankrekening openen.
Schomaker vertelt dat het gaat om asielzoekers van wie duidelijk is dat ze in Nederland mogen blijven. 'Twee keer per dag komen ze per bus aan in Sellingen', zegt hij. Die bussen komen uit de drie noordelijke provincies.

Ruimtegebrek in Aanmeldcentrum Ter Apel

Al langere tijd is er ruimtegebrek in het pand van het Aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat komt vooral vanwege het coronavirus en de daarbij horende maatregelen.
Hierdoor gaan de identificatie en registratie bij de IND langzamer dan normaal en moesten asielzoekers langer wachten of zelfs overnachten in een wachtkamer. Ook het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, is de afgelopen maanden toegenomen.
Op een gegeven moment heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zes paviljoens geplaatst om extra ruimte te creëren en om nog niet geïdentificeerde asielzoekers een bed aan te kunnen bieden.