EEW Energy from Waste en provincie proberen bij RvS sluiting te voorkomen

Afvalverwerker EEW in Delfzijl tijdens de plaatsing van een nieuwe stoomturbine
Afvalverwerker EEW in Delfzijl tijdens de plaatsing van een nieuwe stoomturbine © Jos Schuurman/FPS
EEW Energy from Waste Delfzijl en de provincie Groningen hebben dinsdag voor de Raad van State proberen te voorkomen dat het bedrijf begin volgend jaar mogelijk op slot moet.
EEW is een bedrijf dat afval verbrandt en de vrijkomende energie omzet in stoom en stroom, dat wordt gebruikt door bedrijven in de buurt.

Derde verbrandingslijn

Tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State werd gesproken over het besluit van de Groningse bestuursrechter, die eerder besliste dat de natuurvergunning van EEW uit 2007 was komen te vervallen, omdat het bedrijf een derde verbrandingslijn in gebruik had genomen.

Uitstoot van stikstof toegenomen?

Volgens diverse natuur- en milieuorganisaties is daarmee de uitstoot van stikstof toegenomen zijn, waardoor de vergunning niet meer geldig is. De bestuursrechter ging daarin mee. Die uitspraak kan tot gevolg hebben dat begin volgend jaar één, twee of misschien alle drie de verbrandingslijnen dicht moeten.
EEW en Gedeputeerde Staten proberen in een spoedprocedure te voorkomen dat het zover komt. Volgens deze twee partijen is EEW binnen de normen van de vergunning gebleven, onder meer doordat er zware stikstoffilters zijn geplaatst.

Bodemzaak

De Raad van State behandelt de zaak in maart of april uitvoerig tijdens de bodemzaak. Dan wordt er een definitief oordeel geveld en wordt duidelijk of EEW op de oude voet kan doorgaan, of dat er een nieuwe natuurvergunning moet worden aangevraagd.
Met de spoedprocedure van dinsdag proberen EEW en de provincie te voorkomen dat er, vooruitlopend op de bodemzaak, begin volgend jaar al ingrijpende maatregelen moeten worden genomen.