IMG wijst kwart aanvragen voor waardedaling af: 'Meer dan verwacht'

Een vrouw meet de grootte van een scheur in haar huis op
Een vrouw meet de grootte van een scheur in haar huis op © ANP
Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft tot nu toe meer dan een kwart van alle aanvragen voor de waardedalingsregeling afgewezen. In totaal zijn er zo'n 8000 aanvragen gedaan, waarvan er 2100 zijn afgewezen.
Van de aantallen kijken ze bij het IMG zelf ook op. 'Dit is meer dan wij hadden verwacht', erkent een woordvoerder.

Nieuw huis of NAM-regeling

De belangrijkste oorzaak is volgens het schadeloket het feit dat mensen een vergoeding aanvragen, terwijl ze daar simpelweg geen recht op hebben omdat ze een nieuw huis krijgen in het kader van de versterking of omdat ze al gebruik hebben gemaakt van een waardedalingsregeling van de NAM.
'We begrijpen wel dat mensen het invullen en toch proberen. Maar uiteindelijk zit je aanvragen af te wijzen die niet logisch zijn, omdat we ze wettelijk gezien niet mogen behandelen.'

Meer waard dan vergoeding

Iemand die in het kader van de versterkingsoperatie een nieuwe woning krijgt, wordt in de regel op die manier al gecompenseerd omdat het nieuwe huis naar verwachting meer waard is dat met de waardedalingsregeling zou worden gecompenseerd. In totaal houdt het IMG vooralsnog rekening met minimaal 2800 huizen in het gebied waar sloop en nieuwbouw van toepassing is.
Blijkt het nieuwe huis toch niet zoveel meer waard dan gedacht, dan kan de huiseigenaar op een later moment alsnog een vergoeding eisen. De waardedaling wordt dan verrekend met de WOZ-waarde van de nieuwe woning.

Finale kwijting NAM

Wanneer er al een deal is gesloten met de NAM, is er getekend voor 'finale kwijting'. Dat betekent dat er niet nogmaals een vergoeding kan worden geclaimd, ook al heeft iemand van de NAM te weinig gekregen. Dit is iets waar meerdere Kamerleden zich ook al druk over maken. Zij willen dat het kabinet regelt dat mensen alsnog krijgen waar ze recht op hebben.
Een ander deel van de afwijzingen komt omdat er woningen in het aardbevingsgebied zijn verkocht. Alleen de verkoper kan dan soms een vergoeding claimen. De koper heeft het huis tenslotte al voor minder geld gekocht en daarna is er niet altijd sprake geweest van extra waardedaling, aldus het IMG.

Voorwaarden niet altijd duidelijk?

Mogelijk is niet iedereen bekend met de voorwaarden, denkt het IMG. De telefoon staat namelijk roodgloeiend bij het schadeloket. Dat plaats daarom de meest gestelde vragen op haar website.
Maar het eigen IMG-systeem voor de aanvraag van compensatie werkt ook nog niet vlekkeloos. Zo krijgen aanvragers die de procedure doorlopen wel de vraag of er bij hun huis sprake is van sloop en nieuwbouw, maar kunnen ze niet kiezen uit 'ja' of 'nee'. Ze kunnen slechts verdergaan met de aanvraag of de aanvraag stoppen.
Het IMG erkent dat het zelf daarin ook nog stappen moet zetten. 'We krijgen daar ook vragen over en we gaan dat duidelijker maken.'

63 miljoen uitgekeerd

Het Instituut Mijnbouwschade verwacht dat het percentage afwijzingen de komende maanden afneemt. 'Als er meer over bekend is, dan is de kans aanwezig dat mensen de aanvraag niet meer doen. Dan hoef je hem ook niet af te wijzen.'
Sinds afgelopen zondag is ook de aanvraagperiode voor inwoners van de gemeenten Het Hogeland en Groningen geopend. Het IMG heeft tot nu toe 63 miljoen euro aan compensatie voor de waardedaling uitgekeerd.