‘Worden door provincie geplante bomen verstookt in RWE-centrale?’

Het plan van het provinciebestuur van Groningen om de komende tien jaar ruim 750 hectare bomen te planten, kan rekenen op goedkeuring van Provinciale Staten. Toch roepen zij het bestuur op goed te kijken naar het landschap. Bovendien is een aantal partijen kritisch op het provinciebestuur, dat nog op zoek moet naar geld.

Zo wil coalitiepartij VVD dat er goed gekeken wordt naar de plek waar bomen geplaatst gaan worden. 'De geschiedenis leert ons dat wij een groot deel van Groningen veroverd hebben op de zee', zegt Statenlid Nico Bakker. 'We hebben daaruit een ding moeten leren: je moet nooit bomen planten langs kades en waterkeringen. Wat betreft de aanplant bij boerderijen: het is geen weelde dat men dat vroeger deed. Dat heeft ook te maken met het feit dat land veroverd is op de zee. Puur als noodzaak om gebouwen te behouden.' Bakker wil graag dat die historie gebruikt wordt bij het planten van bomen.

Oppositiepartij Groninger Belang wil dat er aandacht is voor het landschappelijk geheel. ‘Dus geen bomen op wierden’, zegt Statenlid Petra Blink. Volgens haar is de cultuurhistorische waarde van belang bij het planten van bomen.

Op zoek naar geld

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) zegt toe de punten mee te nemen. Hij moet nog wel op zoek naar geld en dat leidt tot kritische opmerkingen in Provinciale Staten. ‘De gedeputeerde wil kijken naar bestaande potjes, maar gaat dat ten koste van initiatieven die er al stonden?’, vraag Joke Lesman (SP) zich af.

Belanden ze in de biomassacentrale van RWE?

Ook is er onzekerheid over het planten van bomen en de kans dat deze belanden in de biomassacentrale van RWE. ‘Wij hebben lof voor meer groen en natuur’, zegt Bart van der Werf (Forum voor Democratie). ‘Maar hoe we het bos kunnen behouden en uitbreiden laat zien dat we moeten stoppen met biomassa en het verbranden van bomen.’

Van der Werf en Statenlid Ankie Voerman (Partij voor de Dieren) wijzen GroenLinks erop dat zij hebben ingestemd met de bijstook van biomassa in de RWE-centrale in de Eemshaven. Dat betekent dat er bos wordt gekapt dat gebruikt wordt voor de bijstook van biomassa. ‘Het bos dat we planten gaat hier toch niet voor gebruikt worden?’, vraagt Van der Werf zich af.

Volgens GroenLinks-Statenlid Nadja Siersema heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met dit plan en heeft de provincie Groningen slechts vergunningen verstrekt. Voerman betoogt dat de provincie wel degelijk een actieve rol heeft gespeeld bij de bijstook in de biomassacentrale in de Eemshaven, met instemming van GroenLinks.

'Niet uit te sluiten, maar het is niet de bedoeling'

Staghouwer zegt ‘niet te kunnen uitsluiten’ dat de bomen op termijn in een biomassacentrale belanden. ‘Dat kunt u ook niet van mij vragen’, zegt hij. ‘Maar die ambitie hebben we niet; het gaat echt om een investering in de natuur.’

Lees ook:
- Groningen krijgt meer bomen langs wegen en kilometers extra bos
- 60.000 voetbalvelden aan bos in Groningen? 'Dat lijkt me wel erg veel'

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid biomassa natuur Havens
Deel dit artikel:

Recent nieuws