Provincie selecteert boeren voor uitkoopregeling, maar wie het zijn blijft gissen

Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek in Westerwolde, een van de oudste oerbossen in Nederland
Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek in Westerwolde, een van de oudste oerbossen in Nederland © Henk Drenth/Groningen in Beeld
Het is nog onbekend hoeveel boerenbedrijven de provincie Groningen gaat benaderen voor deelname aan de uitkoopregeling rond Natura 2000-gebieden.
Boerenondernemers die aangemerkt worden als zogeheten piekbelasters, dus die relatief veel stikstof uitstoten, worden door de provincie benaderd om te polsen of ze belangstelling hebben op vrijwillige basis uitgekocht te worden. Dinsdag werd die regeling door de rijksoverheid opengesteld.
In eerste instantie is er €100 miljoen beschikbaar voor uitkoop, later komt daar nog eens een bedrag van €250 miljoen bij.

Boeren in omgeving van Natura-2000 gebied

Gedeputeerde Henk Staghouwer, die het stikstofdossier namens de provincie beheert, wil niet zeggen hoeveel boeren in Groningen in aanmerking komen voor het eerste deel van de uitkoopregeling.
Wel is duidelijk dat die boeren zich bevinden in de omgeving van het Natura-2000 gebied Lieftinghsbroek in Westerwolde. ‘We zijn daar bezig met een gebiedsgerichte aanpak’, zegt Staghouwer. 'Het zou vreemd zijn als de betreffende boeren via de media moeten horen wat de bedoeling is.'

Uitkoop niet de enige mogelijkheid

Hij vervolgt: ‘Ik ben niet van plan heel veel boerenbedrijven uit te kopen, het is wel de bedoeling een gezonde agrarische sector te houden in onze provincie. Het uitkopen van piekbelasters is één optie, maar er zijn ook andere mogelijkheden.’
Hij doelt daarmee onder meer op de mogelijkheid om stikstofuitstoot te verminderen door de bouw van emissie-arme stallen.

LTO: uitkoop komt neer op beroepsverbod

Boerenorganisatie LTO Nederland heeft kritiek op de uitkoopregeling, die onduidelijk zou zijn en weinig effectief. Ook is LTO het oneens met de bepaling dat deelnemende veehouders niet elders in Nederland een veehouderij mogen vestigen of overnemen.
‘In feite accepteren boeren die zich uit laten kopen een beroepsverbod. Dat kan niet de bedoeling zijn van de stikstofreductieplannen van het kabinet’, zegt bestuurder Trienke Elshof van LTO Nederland.