Tbs met dwang voor aanval op hulpverlener ggz-instelling in Stad

Schoppen tegen het hoofd kan leiden tot de dood
Schoppen tegen het hoofd kan leiden tot de dood © RTV Noord
Een 47-jarige man uit Groningen is donderdag door de rechtbank veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De man heeft zich in een periode van vijf maanden schuldig gemaakt aan een reeks van strafbare feiten.
Hij deed onder andere een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij een hulpverlener in een ggz-instelling in Stad, waar hij was opgenomen. De uitspraak is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).
Het slachtoffer werd door de man onverhoeds van achteren aangevallen en in een nekklem van zijn stoel naar de grond getrokken. Daardoor werd hem het ademhalen enige tijd bemoeilijkt. Dat het slachtoffer geen zwaar letsel opliep was te danken aan toegesnelde collega's. Die konden hem uit handen van de Stadjer bevrijden.

Geweld tegen hulpverlener

De rechtbank rekent het de Stadjer aan dat hij op grove wijze de integriteit van het slachtoffer heeft geschonden, terwijl die juist als hulpverlener verschoond moet blijven van elke vorm van geweld in zijn beroepsuitoefening.

Mishandeling en belediging

Daarnaast krijgt de man ook tbs opgelegd wegens mishandeling en belediging van twee boa’s, vernieling van een celdeur, beschadiging, huis- en lokaalvredebreuk en diefstal. Volgens de rechtbank heeft hij een aantal bedrijven en personen financiële schade en overlast bezorgd en toonde hij geen respect te voor eigendommen van anderen.
De man is eerder veroordeeld geweest voor diefstal en voor diefstal met geweld. De man lijdt aan een ziekelijke stoornis van de geestvermogens en cannabis-problematiek. Volgens deskundigen was die problematiek ten tijde van het plegen van de delicten bij de man aanwezig. De feiten kunnen hem daarom in mindere mate worden toegerekend.

'Hardnekkige problematiek'

De man lijdt al jaren aan schizofrenie en is daarvoor meerdere malen zonder succes behandeld. Gezien de hardnekkigheid van de psychiatrische problematiek bij de man, die samen met cannabisgebruik leidt tot 'toenemend vervelend en risicovol gedrag', wordt het herhalingsrisico op 'hoog' ingeschat.

Hoge graad van beveiliging vereist

Voor de man is een hoge graad van beveiliging vereist. Volgens de rechtbank zijn alle overige opties, zoals in de reguliere zorg, een gepasseerd station. Tbs met voorwaarden, wat zijn advocaat vroeg, acht de rechtbank niet haalbaar. Dit, omdat eerder is gebleken dat de man geen aanstalten maakt om zich aan de voorwaarden te houden.