Ruim 1,5 miljard euro naar bevingsgebied: Rijk en regio presenteren akkoord vrijdag

Een inwoner van Loppersum in zijn gestutte woning
Een inwoner van Loppersum in zijn gestutte woning © ANP
Groningse bestuurders en het Rijk presenteren vrijdagmiddag een akkoord ter waarde van iets meer dan 1,5 miljard euro waarmee Groningen ‘goed moet worden achtergelaten’ als de gaswinning stopt.
RTV Noord berichtte drie weken geleden al dat het Rijk, de burgemeesters en wethouders en de provincie het nagenoeg eens waren. De onderhandeling duurde nog tot donderdag. De deal gaat voor het grootste deel over de versterkingsoperatie, maar ook over het toekomstperspectief voor Groningen.

Afspraken worden nagekomen

Voor bewoners die met de versterking te maken hebben is het belangrijkste dat gedane toezeggingen worden uitgevoerd tenzij de bewoner dat niet wil. De huiseigenaar mag er dan voor kiezen om het huis tegen de meest recente inzichten te laten herbeoordelen.
De kans bestaat dat er dan niet of nauwelijks versterkt hoeft te worden. Het Rijk gaat er namelijk vanuit dat het veiliger wordt in Groningen als de gaswinning stopt. Voor het maken van die keuze voor een herbeoordeling met de nieuwste inzichten, krijgt de huiseigenaar 30.000 euro om zijn woning te verbeteren.

Tegengaan ongelijkheid

Een ander belangrijk onderdeel is de ongelijkheid die er soms is in een buurt of straat. Het ene huis wordt wel versterkt of gesloopt en opnieuw gebouwd, maar het andere huis niet. De provincie en gemeenten willen dat die ongelijkheid wordt tegengegaan, en dat bewoners een gelijke behandeling krijgen. In totaal worden er daarvoor meer dan 2.000 huizen toegevoegd aan de versterkingsoperatie.
Het Rijk maakt voor het tegengaan van de sociale ongelijkheid in het aardbevingsgebied 300 miljoen euro vrij.

Tegemoetkoming voor onderhoud

Daarnaast is er de groep bewoners die mogelijkerwijs een huis hebben dat onveilig is, maar die nog geen versterkingsadvies hebben. Zij weten al die tijd niet waar ze aan toe zijn. Hun huis wordt beoordeeld met de meest recente inzichten, wat kan betekenen dat er minder versterking nodig is.
Deze groep wordt gecompenseerd voor de gewekte verwachtingen en onduidelijkheid waar ze al jaren in zitten. Maar ook voor bijvoorbeeld het onderhoud dat ze in afwachting van de mogelijke versterking niet hebben gedaan. Zij krijgen 17.000 euro voor het onderhoud en voor verbetering en verduurzaming van hun woning.
Mensen die überhaupt niet op de lijst met mogelijk te versterken woningen staan, kunnen aanspraak maken op een subsidie ter waarde van 10.000 euro voor verduurzaming en verbetering van hun huis.

Geld voor infrastructuur

In de dorpen waar soms hele straten en wijken worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd, krijgen de gemeenten ook 300 miljoen euro van het Rijk voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. De zogeheten inpassingskosten zijn bedoeld voor bijvoorbeeld de infrastructuur.
Tot slot krijgen ook de woningcorporaties (135 miljoen euro) geld, komt er een pot om knelpunten op te lossen (100 miljoen euro), is er geld voor boeren, erfgoed en het mkb (50 miljoen euro), het oplossen van schrijnende situaties (50 miljoen euro) en krijgen de provincie en gemeenten geld (70 miljoen euro) voor alle extra kosten die zij maken voor de organisatie van dit alles.

Maanden onderhandeld

Er werd maanden over de deal onderhandeld. De gesprekken begonnen toen de regio en het Rijk spraken over een aanpassing in een bouwnorm. Met het aanpassen van die norm, gecombineerd met het stopzetten van de gaswinning, is de verwachting dat er minder huizen hoeven te worden versterkt.
Daarom voelden regiobestuurders zich gedwongen om in te zetten op een miljardenakkoord. Onder hen leefde de angst dat Groningen anders berooid achter zou blijven. De onderhandelingen begonnen al voor de zomer, maar telkens kwam er een kink in de kabel. De deal zat er dus al maanden aan te komen en hoewel ze het al weken nagenoeg eens waren, werd er nog tot donderdagmiddag onderhandeld.
Vrijdagmiddag wordt op het provinciehuis het akkoord gepresenteerd. De ministers Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken komen daarvoor naar Groningen.