Miljoenentekort bij Elker verder opgelopen (update)

Vlaggen van Elker
Vlaggen van Elker © RTV Noord
Jeugdinstelling Elker in Groningen moet nog meer bezuinigen dan eerder gedacht. In februari maakte de instelling bekend een tekort op de begroting te hebben van 3,5 miljoen. Dat is opgelopen naar een tekort van zeven miljoen.
'Het is een heel grote opgave, die we als organisatie samen moeten oppakken', zegt Ina Huesken, bestuurder van Elker. 'Door kosten te besparen en opbrengsten te verhogen.'

Waardoor komt het?

Volgens Elker zijn er meerdere oorzaken voor het oplopen van het tekort, met als belangrijkste de dalende opbrengsten en een gewijzigde bekostigingsmethodiek. De dalende opbrengsten liggen volgens Elker aan de manier waarop gemeenten momenteel de instelling financieren. Dat was op capaciteit, dat is nu per behandeling.
Ook zijn volgens de jeugdinstelling de vaste lasten zoals huisvesting en personeel te hoog, omdat het aantal medewerkers niet is mee gedaald met de lagere opbrengsten. Ook drukt extern ingehuurd personeel op de kosten.

Ontslagen niet uitgesloten

Elker hoopt het begrotingstekort te kunnen terugbrengen door het percentage declarabele uren omhoog te brengen. De instelling hoopt op die manier te kunnen voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen. Toch zijn die nog niet uitgesloten. 'We proberen het zo veel mogelijk door natuurlijk verloop te laten plaatsvinden.'
Elker heeft op dit moment 700 medewerkers.

In gesprek voor de toekomst

Elker is in gesprek met de RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten), JHRD (Jeugdhulp Regio Drenthe) en de wethouders van de Groningse en Drentse gemeenten om te komen tot een toekomstbestendige structuur en bekostiging van de jeugdzorg.
'Ik wil wel benadrukken: het perspectief voor Elker is goed', zegt Huesken. 'Maar het moet wel efficiënt. Daar gaan we nu naar kijken.'
Dit bericht is aangevuld met quotes van Ina Huesken