Studentenverenigingen: houd studentenkamers in binnenstad

Een studentenkamer ter illustratie
Een studentenkamer ter illustratie © Rick Pilot 2000 / Flickr CC
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet het aantal studentenkamers in de steden niet verminderen, maar juist vermeerderen, zo schrijft de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) in een brandbrief aan de minister.
De LKvV, die 48 studentenverenigingen in 13 steden vertegenwoordigt, vindt dat studenten door allerlei maatregelen worden gedwongen buiten de stad te wonen.

Panden mogen niet meer worden opgesplitst voor studentenhuur

De LKvV stelt vast dat er al jaren een nijpend tekort aan studentenkamers is. Een van de oorzaken is het leefbaarheidsbeleid waarmee 'studenten hun huis uit worden gezet'. Ook wordt in dat beleid het opsplitsen van verhuurpanden tot studentenkamers tegengegaan. De LKvV vindt dat de 'ontkameringsmaatregelen' hetzelfde doel hebben, namelijk het verminderen van onzelfstandige studentenwoningen in de stad.

Gedwongen buiten de stad wonen

Om het tekort aan studentenhuisvesting op te vangen, worden steeds meer studentencomplexen buiten de binnenstadsgrenzen en in randgemeenten gebouwd. Omdat dit op de korte termijn geen oplossing biedt voor het tekort aan studentenhuisvesting, worden studenten gedwongen hun heil buiten de stad te zoeken, aldus de LKvV.
Om dat te voorkomen, moet de minister van Binnenlandse Zaken de ontkameringsmaatregelen verminderen. Studenten zijn namelijk het 'kloppend hart van een studentenstad' en 'kunnen juist een positief effect hebben op de leefbaarheid'.