Omwonenden zijn niet blij met verdeling windfonds

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben een knoop doorgehakt over de verdeling van het windfonds voor windpark Geefsweer. Omwonenden en dorpsverenigingen konden het niet eens worden over de verdeling van het jaarlijkse bedrag van ruim 90.000 euro.

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) legde de verdeling maandagavond uit aan de bewoners in een online bijeenkomst. Lang niet iedereen was blij met de verdeling, zo bleek.

Ten goede aan leefbaarheid

Het in aanbouw zijnde windpark Geefsweer, onder de rook van Delfzijl, telt veertien windturbines. Het geld voor het fonds komt van projectontwikkelaars en is bestemd voor direct omwonenden en projecten die ten goede komen aan de leefbaarheid van het gebied.

Een klankbordgroep met inwoners uit het gebied sprak over de verdeling, maar kon na drie jaar niet tot een verdeelsleutel komen. Omwonenden vinden eerder voorgestelde bedragen te laag en dorpen willen genoeg overhouden om projecten mee te bekostigen, zoals de aanleg van fietspaden of het opknappen van dorpshuizen.

Na een pittige discussie anderhalve maand geleden vroeg de klankbordgroep aan het provinciebestuur om een keuze te maken. Dat is inmiddels gebeurd. Gedeputeerde Homan besluit om bijna driekwart van het bedrag, bijna 67.000 euro, onder direct omwonenden te verdelen.

Drie 'ringen'

Hoe dichter iemand bij het windpark woont, hoe hoger het bedrag wordt. Dat varieert van 1.250 tot 2.500 euro per huishouden per jaar. Het resterende geld - ruim 26.000 euro - gaat jaarlijks naar projecten.

(Foto: Provincie Groningen)

De verdeling: rood is het gebied van het windpark. In het oranje gebied zijn omwonenden die het dichtstbij wonen en tot 47 dB geluidsoverlast kunnen krijgen. Geel zijn omwonenden die tot 42 dB geluidsoverlast kunnen krijgen. Het lichtgroene gebied zijn de huizen die alleen last kunnen krijgen van slagschaduw.

'Druppeltje op de gloeiende plaat'

Eén van de mensen in de eerste ring is Janny Kiewiet uit Meedhuizen. Zij vindt de compensatie van 2.500 euro te weinig en zegt niet de enige te zijn: 'Alle omwonenden zijn er absoluut niet gelukkig mee. Wij worden weer benadeeld en hopen dat de provincie hier alsnog naar zou willen kijken.'

Janneke Snijder van Dorpsbelangen Wagenborgen vindt ook dat de bewoners recht hebben op meer: 'Het is verschrikkelijk wat die mensen over zich heen krijgen. De verdeling van het windfonds is een druppeltje op de gloeiende plaat. Dat kan nooit vergoeden hoeveel schade deze mensen hebben.'

Provincie blijft bij besluit

Homan laat weten dat ze niet iedereen tevreden kan stellen: 'Wij werden als college gevraagd om een besluit te nemen, omdat jullie als inwoners er niet uit kwamen. Dat hebben we met alle liefde gedaan, maar dat gaan we niet herzien. Ik ga er graag over in gesprek, maar het verandert niets aan dit besluit.'

Een hogere vergoeding zit er volgens de gedeputeerde niet in: 'Projectontwikkelaars zijn niet verplicht om een windfonds in te stellen. Daar lobbyen we al jaren voor bij het Rijk, maar dat moet wettelijk vastgelegd worden. Dit is waar we het mee moeten doen, het belang is nu dat het geld verdeeld wordt.'

Kritiek op klankbordgroep

Daarnaast zijn Dorpsbelangen Wagenborgen, Meedhuizen en Farmsum niet te spreken over de klankbordgroep zelf. Die is volgens de verenigingen geen goede afspiegeling van de inwoners uit het gebied. 'Hier is echt wat grandioos fout gegaan in het verleden. Er moet iets veranderen aan de wijze waarop we hiermee bezig zijn', zegt Snijder.

Homan zegt die gevoelens te snappen. 'De fout die wij gemaakt hebben is dat het niet duidelijk was wie op welke titel in de klankbordgroep zat. Daar hadden we goede afspraken over moeten maken. Die lessen neem ik mee', zegt ze doelend op andere projecten voor wind- en zonneparken in onze provincie.

Geld verdelen

De komende periode gaan omwonenden en Dorpsbelangen-verenigingen onderzoeken of er een stichting opgericht kan worden om de gelden van het windfonds te kunnen verdelen.

Lees ook:
- Hoe verdeel je een windfonds? Omwonenden en dorpen komen er na drie jaar niet uit
- Eerste onderdelen windpark Geefsweer zijn aangekomen
- Hoe lang blijven subsidies voor wind- en zonneparken nog nodig?

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws