Evaluatie: onduidelijk of TopDutch bijdroeg aan binnenhalen bedrijven

TopDutch actief in Silicon Valley
TopDutch actief in Silicon Valley © TopDutch
Het is niet te bewijzen dat de bedrijven als Avantium, Sky NRG en Van Merksteijn naar Noord-Nederland zijn gekomen dankzij TopDutch. Dat blijkt uit het evaluatierapport van TopDutch dat bureau ERAC heeft uitgevoerd in opdracht van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.
In het evaluatierapport staat dat de cijfers van binnengehaalde bedrijven niet rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan resultaten van TopDutch.
Deze campagne ging van in 2018 van start om een fabriek van Tesla naar Noord-Nederland te halen. Toen dat niet lukte verlegde Top Dutch de focus naar het onder de aandacht brengen van de drie noordelijke provincies als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.

'Geen gegevens beschikbaar'

‘Er zijn geen gegevens beschikbaar over de eventuele mate waarin TopDutch van doorslaggevende betekenis is geweest in de resultaten van de NOM over 2018 en 2019’, zo meldt het evaluatierapport. De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland NOM is het orgaan dat bedrijven naar de regio haalt.

'Weet niet waar de naam vandaan komt'

Avantium, Sky NRG en Van Merksteijn hebben in januari van dit jaar tegenover RTV Noord ontkend dat TopDutch een rol heeft gespeeld in hun keuze om zich te vestigen in Groningen. ‘Ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet weet waar de naam Top Dutch vandaan komt. Het zegt mij niet veel’, zei de woordvoerder van Sky NRG. De twee andere bedrijven gaven een vergelijkbare reactie.
Een woordvoerder van de provincie Groningen liet destijds iets anders weten. ‘De Top Dutch-campagnes hebben ervoor gezorgd dat in ieder geval drie bedrijven zich in onze regio willen vestigen: Avantium, Sky NRG en Van Merkensteijn.’ Uit het evaluatierapport valt niet op te maken of deze claim gerechtvaardigd is.

Initio: 'Informatie provincie niet bruikbaar voor effectieve campagne'

Dat de campagne haperde, heeft te maken met het feit dat de drie provincies niet duidelijk waren in het verstrekken van de opdracht. Marketingbureau Initio, de onderneming die de klus van 1,2 miljoen euro moest uitvoeren, gaf te kennen dat de verstrekte informatie door de provincies niet bruikbaar was om tot gerichte en effectieve campagnes te komen.

'Voorzetting nodig om succes te beoordelen'

Toch is de evaluatie over het merk TopDutch deels positief. TopDutch heeft als merk voldoende opgeleverd en de kwantitatieve doelstellingen, zoals het online bereik van marketingcampagnes, zijn gehaald. Ook lijkt het er op dat TopDutch bedrijven warm heeft gemaakt, maar dat is zoals gezegd niet direct met cijfers te onderbouwen. Om TopDutch op de langere termijn te beoordelen als een definitief succes, is voortzetting van de campagne nodig, aldus het rapport. ERAC raadt aan om door te gaan met het merk.

Geen woord over de TopDutch-ruzie

Het rapport gaat niet in op de ruzie die is ontstaan tussen opdrachtnemer Initio enerzijds en de ondernemers Stef van der Ziel, Niels Palmers en Chris van der Voorn anderzijds. Zij kregen onenigheid over het feit dat Initio penvoerder was en de overige ondernemers als onderaannemer te boek stonden.
De evaluatie geeft aan dat toenmalig gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) een van de initiators was van TopDutch, omdat er onvrede was over de rol van de NOM bij het binnenhalen van bedrijven.

Verder onder de NOM

De opzet van TopDutch en de verschillende gesprekken tussen provincies, ondernemers en de NOM hebben ertoe geleid dat die verhoudingen zijn verbeterd. Een van de adviezen is dan ook dat TopDutch onder de huidige omstandigheden ondergebracht kan worden bij de NOM, aangezien deze organisatie de kennis heeft om bedrijven binnen te halen.