Waterpeil in Groningen 14 centimeter lager

GRONINGEN - Het waterpeil in het midden van de provincie Groningen wordt met 14 centimeter verlaagd.
Het waterschap Noorderzijlvest neemt de maatregel omdat de bodem er door de gaswinning is gedaald. Daardoor wordt ook het land steeds natter.
In de afgelopen tijd heeft het waterschap al diverse maatregelen genomen om de verlaging mogelijk te maken. Het is de bedoeling dat de dit over ruim twee weken afgerond is.