Het Hogeland is tevreden over dorpsbudget, maar bezuinigt er wel op

Drie jaar lang is er 450.000 euro beschikbaar
Drie jaar lang is er 450.000 euro beschikbaar © Pexels
Wil je een leuke activiteit voor het hele dorp organiseren? Dan kun je in de gemeente Het Hogeland aanspraak maken op een pot met geld. Het gemeentebestuur is tevreden met het 'dorpsbudget'.
Sinds dit jaar kunnen verenigingen en stichtingen gebruik maken van de subsidieregeling. Het college wil hiermee de dorpen zelf in de gelegenheid stellen om aan de leefbaarheid te werken.
In een tussenevaluatie laat het college de raad weten tevreden te zijn over het verloop. Zo zijn er 56 aanvragen ingediend voor een budget door 25 dorpen. De gemeente telt 52 dorpen.
De kleinere dorpen doen vooral veel aanvragen. achttien kleine dorpen dienden in totaal 32 aanvragen in.

Wisselende initiatieven

De aanvragen zijn gevarieerd: van de inrichting van speeltuinen tot de realisatie van voorzieningen als een buitenpodium of vogelkijkhut. Ook het maken van een educatief boek over het dorp en het oprichten van een reanimatieteam in het dorp zijn enkele van de ideeën.
Ongeveer zestig procent van de aanvragen is toegekend. Tien werden afgewezen en acht zijn nog in behandeling. De afwijzingen hadden in de meeste gevallen te maken met regulier of achterstallig gebouwonderhoud. Maar daarvoor is de subsidie niet bedoeld.

Bezuiniging

Ondanks het succes van het dorpsbudget wil het college hierop bezuinigen. De gemeente zit financieel in zwaar weer.
Drie jaar lang zou er jaarlijks 900.000 euro beschikbaar gesteld worden voor de dorpsbudgetten. Het college wil dit halveren tot een bedrag van 450.000 euro per jaar.
Zestien procent van het beschikbare jaarbudget is tot nu toe verbruikt. De gemeente had de verwachting aan het begin van het jaar dat dit harder zou gaan. Maar door de coronapandemie hebben initiatiefnemers van activiteiten geen aanvraag gedaan.
Het college schat dat de bezuiniging niet voor problemen zal zorgen. Wel zullen dorpen die hogere bedragen aanvragen, sneller aan de limiet van hun dorp zitten.
De raad bespreekt woensdag, bij het behandelen van de begroting, of er gekort gaat worden op het dorpsbudget.