Doorbreken nepdijk moet ons behoeden voor ramp

HAMDIJK - Onderzoekers gaan in Nieuweschans een dijk laten doorbreken. Geen echte gelukkig, maar een kunstmatig aangelegde dijk van zo'n honderd meter lang en zes meter hoog.
De onderzoekers pompen de dijk eerst vol water. Met allerlei sensoren en camera's houden de onderzoekers vervolgens nauwlettend in de gaten water er binnen in de dijk gebeurt. uiteindelijk is het de bedoeling dat de dijk onder de waterdruk bezwijkt.
Met de gegevens kunnen de onderzoekers voorspellen wanneer een echte dijk op doorbreken staat. De nagebootste ramp moet zo bijdragen aan de veiligheid van de waterkeringen in ons land.
Hoe lang het gaat duren voordat de dijk het begeeft is de vraag. Als dat voor zaterdag niet is gebeurd, dan worden de containers op de foto hierboven volgepompt met water, zodat de zwaartekracht het laatste zetje geeft.