Provincie: krimp in Oost-Groningen neemt af

Tussen dit jaar en 2030 zal het aantal inwoners van Oost-Groningen minder hard dalen dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit nieuwe bevolkingsprognoses van de provincie.

In 2020 wonen er zo'n 135.000 mensen in de Oost-Groningse gemeenten Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde. In 2030 zijn dat er naar verwachting bijna 133.000. Een daling van 1,6 procent.

Die daling is een stuk kleiner dan waar in 2016 van werd uitgegaan. Toen gingen de prognoses nog uit van een daling van zes procent.

Krappe woningmarkt en arbeidsmigranten

De krappe woningmarkt in het land speelt volgens de provincie hierbij een belangrijke rol. 'Nu de woningnood in ons land hoog is hebben voor bepaalde doelgroepen de relatief ontspannen woningmarkt en de lage woningprijzen in Oost-Groningen een aantrekkende werking', legt woordvoerder Jan van der Meide uit.

Het bedrijfsleven in Oost-Groningen blijkt in toenemende mate behoefte hebben aan buitenlandse werknemers
Jan van der Meide - woordvoerder provincie Groningen

Ook neemt het aantal arbeidsmigranten in Oost-Groningen toe, wat betekent dat steeds meer buitenlanders zich in Oost-Groningen vestigen.

Van der Meide: 'Het bedrijfsleven in Oost-Groningen blijkt in toenemende mate behoefte te hebben aan buitenlandse werknemers, mede ook omdat de beroepsbevolking in deze regio meer vergrijsd is dan in de rest van Nederland.'

Stijging huishoudens

Opvallend in de prognoses is dat naast een kleinere bevolkingskrimp een groei in het aantal huishoudens wordt verwacht tussen nu en 2030. Zijn dat nu zo'n 62.000, in 2030 zijn dat naar verwachting zo'n 64.000. Dat is een stijging van 3,5 procent.

Door individualisering kan bevolkingsdaling gepaard gaan met groei van het aantal huishoudens
Jan van der Meide - woordvoerder provincie Groningen

Vier jaar terug ging de provincie nog uit van een daling van 3,3 procent. De verklaring hiervoor is het proces van individualisering: mensen gaan eerder uit elkaar en beginnen een vaste relatie op latere leeftijd. 'Daardoor kan bevolkingsdaling gepaard gaan met groei van het aantal huishoudens.'

Onzekerheid

De prognoses van de provincie zijn wel met onzekerheid omgeven. Dat heeft te maken met de coronacrisis. 'Het is de vraag wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn als het gaat om verhuizingen', aldus de provincie. Zo is niet duidelijk of het feit dat meer en meer mensen zich in Oost-Groningen vestigen zich zal doorzetten de komende jaren.

Westerkwartier

Niet alleen in Oost-Groningen neemt de krimp af, ook in het Westerkwartier is dit de verwachting. Sterker nog: waar er in 2017 nog werd uitgegaan van een bevolkingskrimp tot 2030 van 1,7 procent, is de prognose nu dat het licht groeit met 0,5 procent in 2030.

Volgens de prognose wonen er dan ruim 61.500 mensen in het Westerkwartier. Volgens de provincie komt dit door de grote woningnood in Stad, waardoor meer en meer mensen naar omliggende gemeenten zoals Westerkwartier trekken.

Lees ook:
- Niet overal in Noord- en Oost-Groningen is krimp
- Gezinnen uit de Randstad de Groninger woningmarkt op: ‘Dit is een kentering’
- Krimpprofessor Bettina Bock: 'In krimpgebieden is meer ongenoegen over de overheid'

Meer over dit onderwerp:
krimp
Deel dit artikel:

Recent nieuws