Westerkwartiers afval wordt vanaf 2022 verwerkt in Friesland

De Friese afvalverwerker Omrin
De Friese afvalverwerker Omrin © Omrin
Het restafval en het gft-afval uit de gemeente Westerkwartier wordt vanaf 1 januari 2022 verwerkt door het Friese bedrijf Omrin. De gemeenteraad heeft daar woensdagavond mee ingestemd. Nu wordt het Westerkwartierse afval nog verwerkt door Attero. Het contract met dat bedrijf loopt af op 31 december 2021.
Het gemeentebestuur van Westerkwartier vindt een overstap gerechtvaardigd, omdat het een forse kostenbesparing zou opleveren. Zo hanteert Omrin volgens B&W lagere tarieven dan Attero, haalt het een goed scheidingsrendement en scoort het bedrijf goed op de reductie van CO2.

Mede-eigenaar

Omrin is eigendom van achttien Friese gemeenten en veertien niet-Friese gemeenten. Om mede-eigenaar te worden koopt Westerkwartier vijftig aandelen. Daarmee is een bedrag gemoeid van bijna 152.000 euro.
Westerkwartier krijgt binnen Omrin een uitzonderingspositie, omdat het de enige gemeente is waar brongescheiden afvalinzameling plaatsvindt. Daarmee wordt rekening gehouden, zodat het restafval en brongescheiden kunststof ook door Omrin verwerkt kunnen worden.