Hoe groot is het draagvlak voor Zonnepark Eekerpolder bij Meeden?

Een zonnepark
Een zonnepark © ANP
De gemeente Midden-Groningen heeft het gebied waar windmolenpark N33 verrijst aangewezen als potentieel gebied voor een zonnepark. Er mag gebouwd worden als er genoeg draagvlak is, maar is dat er? En hoe meet je dat?
Draagvlak voor het plan is er in ieder geval niet bij 23 omwonenden van het park die een brief schreven aan de gemeenteraad. De briefschrijvers vrezen met de komst van Zonnepark Eekerpolder voor 'gestapelde overlast' omdat ze naast de windmolens met dit plan ook te maken krijgen met een weide vol zonnepanelen.
De omwonenden - vooral melkveehouders - verwachten stijgende grondprijzen. Om te kunnen overleven zeggen de boeren de aankomende jaren gronden aan te moeten kopen. 'Met de komst van het windpark wordt dit een hele lastige opgave. Echter met de komst van het Zonnepark Eekerpolder, zal dit een onmogelijke opgave worden', schrijven de omwonenden.

Gemakkelijke vergunningen

Tot slot verwachten de omwonenden dat er na Zonnepark Eekerpolder gemakkelijk vergunningen worden afgegeven aan een tweede initiatief, nog dichter bij Meeden. De bezwaarmakers geven aan graag mee te denken met de initiatiefnemers over een alternatieve locatie voor het zonnepark.
Bezoekers tijdens een informatieavond van Zonnepark Eekerpolder
Bezoekers tijdens een informatieavond van Zonnepark Eekerpolder © Jeroen Willems/RTV Noord
De brief van de omwonenden werd donderdagavond besproken in de commissievergadering van de gemeenteraad van Midden-Groningen. Partijen wilden van de gemeente weten hoeveel invloed de raad nog heeft bij het afgeven van de vergunning voor Zonnepark Eekerpolder. En hoe het college afweegt of er genoeg draagvlak is voor het plan?
Het is niet zo simpel in een spreadsheetje, tabelletje of een puntensysteem te vangen
Jaap Borg - wethouder
Wethouder Jaap Borg wilde daarover geen harde lijn afspreken of toezeggingen doen. Wel was hij gecharmeerd van het idee van een referendum dat door Leefbaar Midden-Groningen werd geopperd, al zag hij ook bij dat idee verschillende problemen ontstaan. 'Het is niet zo simpel in een spreadsheetje, tabelletje of een puntensysteem te vangen', zei Borg.
Borg beloofde de raad mee te nemen in de beslissing hierover. 'Ik denk dat het een verantwoording van ons allemaal is, het college en de raad, om een hele goeie afweging te maken wat we uiteindelijk onder draagvlak verstaan.'

Graadmeter

Een aardige graadmeter voor het draagvlak is de mening van de Dorpsraadcoöperatie Meeden. Maar hoe die partij in de discussie staat, bleef nog onduidelijk.
Wethouder Borg zei deze zomer een 'coronaproof' gesprek te hebben gehad bij het zwembad waarin leden van de coöperatie niet onwelwillend tegen over het plan zouden staan. Fractievoorzitter Markus Ploeger van Gemeentebelangen Midden-Groningen schermde echter met notulen waarin de coöperatie zich juist expliciet uitspreekt tegen de plannen voor een zonnepark op die plek. Veel onduidelijkheid dus.

Draagvlak bemoeilijkt door corona

Ondertussen zijn de initiatiefnemers van zonnepark Eekerpolder druk bezig om zoveel mogelijk omwonenden enthousiast te maken voor het plan. Ze zoeken draagkracht, maar ook mensen die willen participeren. Dit wordt bemoeilijkt door de coronamaatregelen zegt voorzitter Jaap Keuning van de coöperatie Zonnepark Eekerpolder.
Het is nu lastig communiceren om de groep geïnteresseerden uit te breiden. We kunnen geen informatieavonden organiseren
Jaap Keuning - voorzitter coöperatie Zonnepark Eekerpolder
'Het is nu lastig communiceren om de groep geïnteresseerden uit te breiden. We kunnen geen informatieavonden organiseren. We adverteren in kranten en gebruiken Facebook waar we een vaste groep volgers hebben van iets meer dan honderd mensen', zegt Keuning.
Toch maakt Keuning zich nog geen zorgen of er wel genoeg draagvlak is voor het zonnepark. Hij vindt dat de briefschrijvers een punt hebben wat betreft de grondprijzen. 'Die gaan overal omhoog als er plannen zijn voor het opwekken van duurzame energie zoals een zonnepark, maar we gaan niet naar een andere locatie. Dit is het allerbeste gebied om zoiets te doen.'
Gezamenlijk project
Zonnepark Eekerpolder is een gezamenlijk project van zonneparkbouwer Solarfields en Coöperatie Eekerpolder, een groep inwoners van Meeden. Het park wordt een kleine 70 hectare groot en is gesitueerd aan de noordkant van windmolenpark N33, tussen de A7 en het spoor. Het is de bedoeling dat omwonenden voor de helft eigenaar worden van het zonnepark en ook voor de helft meedelen in de opbrengsten.