NAM stopt met gaswinning bij Annerveenschekanaal

Scheuren in een woning in Annerveenschekanaal
Scheuren in een woning in Annerveenschekanaal © Hjalmar Guit/RTV Drenthe
De NAM stopt halverwege volgend jaar met de gaswinning uit het gasveld bij Annerveenschekanaal. Het grootste kleine gasveld van Nederland is niet langer rendabel voor het bedrijf.
Gasveld Annerveen is in productie sinds 1973. Het veld heeft een verleden van lichte aardbevingen: ruim een derde van de door gaswinning veroorzaakte bevingen buiten het Groningen-gasveld zijn veroorzaakt door de winning uit het Annerveen-veld, zegt RTV Drenthe.

Groot onderhoud nodig

De toekomstige waarde van winning uit het veld is beperkt, stelt de NAM, onder meer de door de lage gasprijs. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in groot onderhoud en moet er een nieuw winningsplan worden gemaakt om de komende jaren verder te kunnen winnen. Omdat ook de bedrijfskosten oplopen, is de winning bij Annerveenschekanaal volgens de NAM niet langer rendabel.
Nadat de gaswinning uit het Annerveen-gasveld halverwege volgend wordt gestopt, ruimt de NAM de jaren daarna de gasputten op. Het is de verwachting dat het Annerveen-gasveld nog wel een tijd lichte bevingen kan veroorzaken, maar dat dit na verloop van tijd afneemt.

Schadeprotocol

Het landelijk schadeprotocol kleine velden blijft onverminderd van kracht, laat een woordvoerder weten. Daarnaast gaat de NAM in gesprek met grondeigenaren, maar ook met belangenorganisaties en overheden. Daaruit moet duidelijk worden hoe de gaswinlocatie na de ontmanteling een nieuwe toekomst kan krijgen.
In Annerveenschekanaal hebben veel woningen schade opgelopen door de gaswinning, die gecombineerd wordt met zoutwinning in het gebied. Door deze gestapelde mijnbouw ontstaan verzakkingen, die op hun beurt weer schade aan huizen veroorzaken.