Speciale opruimtoren sluit gasputten bij Zuidbroek definitief af

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is begonnen met het opruimen van de gaslocatie Uiterburen bij Zuidbroek. Het is de eerste locatie van het Groningen-gasveld die definitief wordt afgesloten en opgeruimd.
De locatie aan de Galgeweg in Zuidbroek wordt al meer dan tien jaar niet meer gebruikt. In 2008 zijn de laatste restjes aardgas afgefakkeld en daarna is er een cementplug onderin de gasput geplaatst.
Animatie van hoe een put wordt afgesloten en opgeruimd
Hoe demp je gasputten?
Een speciaal ontworpen opruimtoren van 35 meter hoog is vorige maand opgebouwd op het terrein. De toren trekt de pijpleidingen, die tot drie kilometer diep zitten, uit de grond.
Werklui plaatsen vervolgens een metalen plug ter hoogte van de zoutlaag direct boven het gasveld. Op de plug wordt minimaal 50 meter cement gestort. Hierboven volgen meerdere lagen cement met daartussen zoutwater. Regelmatig wordt getest of de cementpluggen de put goed afsluiten.
Als de put lekdicht is afgesloten wordt het bovengrondse deel weggehaald. De gasput wordt tot op drie meter diepte afgezaagd en verwijderd zodat er geen belemmeringen meer zijn voor toekomstige ontwikkelingen op het terrein.
Gasputten weghalen bij Uiterburen

Dag en nacht

Op de locatie bij Zuidbroek wordt dag en nacht doorgewerkt. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar. Wanneer het volgende 'cluster' in Groningen' wordt opgeruimd is nog niet duidelijk. 'Die andere locaties moet je 'schedulen'. Je kan niet alles in een keer doen, want er zijn meer dan driehonderd putten in Groningen. Als je dat in een keer zou willen doen, zou je ook driehonderd van deze torens nodig hebben', zet René Jansen die bij de NAM verantwoordelijk is voor het afbouwen en opruimen van de voormalige winlocaties.

Opnieuw gebruiken

De meeste locaties worden door de NAM opgeleverd zoals ze ooit zijn aangetroffen, maar in sommige gevallen kan de bestaande infrastructuur worden hergebruikt. Bijvoorbeeld om andere energiebronnen mee te transporteren. De NAM wil die locaties, samen met andere partijen, ombouwen tot energieknooppunten (Energy Hub).
'De basis is altijd dat wij iets opruimen. Daarnaast is het idee gegroeid van de Energy Hubs. Want wat je niet wil hebben is dat we het allemaal opruimen. En dat we over vijf of tien jaar zegt: verdorie hadden we nu maar die pijpleiding of elektriciteitsdraad laten liggen', zegt Jansen

GZI Next

In Emmen wordt op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) geëxperimenteerd met dit idee. Er wordt energie opgewekt doormiddel van een zonnepark. Ook wordt er een waterstoffabriek en een biovergister gebouwd. Het biogas dat daar wordt geproduceerd komt ten goede aan bedrijven uit de buurt.

Gesprekken over toekomst

Wat er met de locatie Uiterburen gaat gebeuren als alles is opgeruimd is nog niet duidelijk. De NAM voert daarover gesprekken met de gemeente Midden-Groningen. Over andere locaties worden dergelijke gesprekken ook gevoerd met de gemeentes Het Hogeland en Oldambt.