VVV Bedum gaat niet samen met andere toeristische organisatie

De VVV in Bedum
De VVV in Bedum © Google Street View
Alle toeristische informatiepunten onder één organisatie. Dat wilde de gemeente Het Hogeland graag. Maar de VVV in Bedum haakt na een lange periode van ‘goed overleg’ af.
Nadat de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn gefuseerd liepen er gesprekken over het fuseren van de diverse toeristische organisaties in het gebied.

Overleg ging goed, totdat..

VVV Bedum, Stichting Promotie Waddenland (SPW), die al actief was in de gemeenten De Marne en Winsum, hebben onderzocht hoe de nieuwe organisatie eruit zou moeten komen te zien. ‘We waren een heel eind goed op weg. Totdat we het over de naam hadden. Wij willen graag een VVV blijven maar dat blijkt niet mogelijk’, zegt Henk van der Velde, voorzitter van de stichting VVV Bedum.
‘De VVV zou Waddenland toeristisch informatiepunt Bedum gaan moeten heten. En dan met zo’n grote i op het dak. Maar dat heeft nog helemaal geen naamsbekendheid. Wij hechten heel veel waarde aan onze huidige naam. Toeristen zijn nou eenmaal op zoek naar een VVV’, legt van der Velde uit.

Andere focus

Ook wil Bedum zich blijven focussen op toeristen uit de stad. ‘We zitten vlakbij de stad Groningen. Dus wij krijgen veel Stadjers hier. De nieuwe organisatie zou zich hier minder op focussen’, aldus van der Velde.

Teleurstelling maar positief verder

SPW vindt het ‘jammer’ dat de VVV in Bedum afhaakt. ‘We hadden graag in één organisatie verder gewild’, zegt voorzitter Anneke Sijpkens. ‘Er is heel goed overleg geweest maar ze willen niet van de naam VVV af.
Ik heb ondernemers gesproken die de enquête helemaal niet hebben gezien
Anneke Sijpkens, SPW

Veel steun

Het plan wat nu zonder de VVV in Bedum is afgemaakt wordt volgens Sijpkens breed gedragen onder de ondernemers in het gebied.
Voor de input is ook een enquête gehouden onder ondernemers in het gebied. Uit de antwoorden van de ondernemers bleek dat 78,6 % heeft aangegeven niet de merknaam VVV te willen behouden of heeft geen mening als het maar duidelijk is dat er toeristische informatie te verkrijgen is. 21,4 % van de reacties heeft aangegeven de merknaam wel te willen behouden.
Volgens van der Velde is de enquête niet bij iedereen onder de aandacht geweest. ‘Ik heb sommige ondernemers gesproken die deze helemaal niet onder ogen hebben gekregen.’
Sijpkens benadrukt nogmaals dat ze het heel jammer vindt. ‘Ze wilden graag de oude naam behouden maar soms moet je vernieuwen om vooruit te kunnen. Buitenlandse toeristen kennen geen VVV. De i is internationaal bekend.’

Subsidie

De gemeente Het Hogeland betreurt het dat VVV Bedum heeft besloten niet meer deel te nemen aan het overleg en het vormen van één toeristische organisatie voor Het Hogeland. Omdat de SPW vanuit de enquête steun krijgt voor het plan wil het college hen de subsidie toekennen. Zodat ze kunnen fungeren als de toeristische regiomarketingorganisatie voor de gemeente.
Hoeveel subsidie toegekend zal worden moet nog vastgesteld worden.
De VVV Bedum loopt daardoor de jaarlijkse subsidie van 5000 euro mis. ‘We gaan de komende tijd onderzoek hoe we het hoofd boven water kunnen houden en een verdienmodel kunnen opzetten’, zegt van der Velde.

Ook voormalig Eemsmond doet mee

In de gemeente Eemsmond is er tot 2021 een samenwerking met de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. De toeristische organisatie Top van Groningen is daarvoor opgezet. Maar in het nieuwe jaar zal ook SPW zich over dit gebied ontfermen. Daarover is al overleg geweest met de toeristische ondernemers aldaar.
Op woensdag 25 november praat de gemeenteraad over het plan voor één toeristische organisatie.