Ook ChristenUnie neemt Lelylijn op in verkiezingsprogramma

Na de PvdA, het CDA en de SGP pleit ook de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma voor de komst van de Lelylijn. De partij ziet de spoorverbinding als een haalbare kaart.
Volgens de ChristenUnie kan de Lelylijn de snelle treinverbinding zijn tussen Noord-Nederland en Amsterdam. Ook zorgt het traject voor treinstations in Drachten en Emmeloord.

'Lelylijn is haalbaar en betaalbaar'

'Er wordt al langer gesproken over de aanleg van de Lelylijn, maar onderzoek laat nu zien dat deze lijn ook haalbaar en betaalbaar is', zegt het Groninger Kamerlid Stieneke van der Graaf, de nummer zes op de nieuwe kieslijst van de partij. 'Bovendien wordt de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad aanzienlijk verkort.'
Volgens de partij kan de Lelylijn mogelijk gefinancierd worden uit het Groeifonds, in de volksmond ook wel bekend als het Wopke-Wiebes-Fonds.

Bouw woningen langs tracé

Niet alleen pleiten meerdere partijen in Den Haag voor de komst van de Lelylijn, ook wordt het huidige kabinet nog verzocht om scenario's te onderzoeken voor de bouw van woningen langs het tracé waar de Lelylijn komt te liggen. Een motie van de CDA-Kamerleden Julius Terpstra en Mustafa Amhaouch werd gisteren unaniem in de Tweede Kamer aangenomen.
De roep om de Lelylijn wordt luider, constateren Terpstra en Amhaouch. Niet elke partij is overstag, zo noemen de verkiezingsprogramma's van VVD en D66 de Lelylijn niet in hun concept-programma's. Raadslid Tom Rustebiel van D66 in de gemeente Groningen wil via een amendement de Lelylijn alsnog benoemd hebben in het verkiezingsprogramma, het Friese Statenlid Durk Pool is hetzelfde voornemens voor het verkiezingsprogramma bij de landelijke VVD.