Gaat besmettingsgraad Groningen van 'ernstig' naar 'zorgelijk'?

Een buisje dat wordt gebruikt voor een coronatest
Een buisje dat wordt gebruikt voor een coronatest © RTV Noord
Het aantal coronabesmettingen in onze provincie is de afgelopen week dusdanig gedaald dat de Veiligheidsregio Groningen getalsmatig niet meer in de categorie 'ernstig' valt, maar in de categorie 'zorgelijk'. Onze provincie heeft bovendien de laagste besmettingsgraad van het land.
Dat blijkt uit weekdata van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In Groningen, maar ook in Friesland, Drenthe, Limburg-Zuid en IJsselland zijn de afgelopen week per 100.000 inwoners minder dan 150 mensen positief getest, waarmee deze regio's in principe een stapje omlaag zouden kunnen op het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Meerdere factoren spelen mee

Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van de beoordeling die het Rijk, de GGD'en en de veiligheidsregio's samen maken. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bepaalt uiteindelijk op welk risiconiveau een regio zit.
Daarbij wordt ook gekeken naar andere factoren, zoals de zorgcapaciteit. 'Bij het bepalen of een regio terug kan naar een lager risiconiveau wordt grote voorzichtigheid betracht', benadrukt de Rijksoverheid.
Op 13 oktober veranderde het risiconiveau van onze provincie van 'zorgelijk' naar 'ernstig'.

Groningen heeft laagste besmettingsgraad

Geen van de 25 veiligheidsregio's in ons land heeft minder dan 50 positieve uitslagen per 100.000 inwoners. Daar ligt de grens van het laagste risiconiveau, oftewel 'waakzaam'. Onze provincie komt er met 72,7 bevestigde besmettingen over de afgelopen week wel het dichtst bij in de buurt.
De risiconiveaus vormen de basis voor de overheidsmaatregelen. Als in meerdere regio's de situatie 'zeer ernstig' is, gelden de zwaarste maatregelen voor het hele land.
Dat is nog altijd het geval, aangezien vier veiligheidsregio's nog zoveel besmettingen hebben dat het hoogste risiconiveau moet worden gehanteerd. Het gaat dan om de regio's Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant en Twente. Die laatste regio kende met 301 de hoogste besmettingsgraad van het land.