Onzekerheid over noordelijke miljoenen uit Europees Fonds

Het is niet zeker hoeveel geld Noord-Nederland uit het Europese Just Transition Fund (JTF) krijgt. Het Groninger Kamerlid William Moorlag (PvdA) probeerde met een motie af te dwingen het geld vooral voor Noord-Nederland te gebruiken, maar hij kreeg geen meerderheid voor zijn voorstel.
Het gaat naar verwachting om zo'n 600 tot 700 miljoen vanuit de Europese Unie, dat door het kabinet wordt verdeeld over het land. Vanuit het Noorden werd eerder ingezet om honderden miljoenen uit dat fonds in dit landsdeel te laten landen.
Dit moet het verlies van werkgelegenheid door het stopzetten van de gaswinning compenseren. Met de gaswinning zijn zo'n 20.000 banen gemoeid in dit gebied.
Minister-president Mark Rutte gaf in september in een debat aan dat het 'te vroeg' is om te zeggen dat een substantieel deel van het geld naar Noord-Nederland moet komen.

Economie ombuigen van fossiel naar duurzaam

Het JTF is onderdeel van de Green Deal van de Europese Commissie. Dat fonds stelt geld beschikbaar om de economie en werkgelegenheid rond de fossiele industrie om te buigen naar een duurzame energieproductie en werkgelegenheid. In totaal zit er 17,5 miljard euro in het fonds, bedoeld voor alle lidstaten van de Europese Unie.

Groningen wordt koploper

Het voorstel van Moorlag moest bewerkstelligen dat een fors deel van het geld alsnog voor Noord-Nederland beschikbaar moet komen. Het is nu onduidelijk hoeveel geld het Noorden uit het fonds krijgt. Een voorstel van de fractievoorzitters Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Pieter Heerma (CDA) om Groningen koploper te maken in de omslag naar duurzame energie is wél aangenomen.
Voor dit plan moet 'een substantieel deel van de middelen uit het Europese Just Transition Fund' worden gebruikt. Daarbij moet het kabinet met de regio kijken naar andere fondsen die beschikbaar zijn voor het Noorden.

Europese Commissie: Groningen belangrijk gebied

Daar waar het kabinet aarzelt over de miljoenen voor Noord-Nederland, is een landenrapport van de Europese Commissie wél duidelijk over de besteding van de gelden in Nederland. Europa vindt Groningen in Nederland een van de belangrijkste doelgebieden voor besteding van het Nederlands deel van het Just Transition Fund.