Bedrijf verkopen? Stel je intellectueel eigendom veilig

Vanwege coronamaatregelen is het bij veel bedrijven momenteel alle hens aan dek. Toch is ook goed na denken over zo meteen. Stel dat je je bedrijf wilt verkopen, hoe bereid je een overname of investering voor? IT-advocaat en NoordZaken-expert Koen Konings bespreekt de kwestie vanuit het oogpunt van intellectueel eigendom.

Het intellectueel eigendom is voor veel bedrijven de kip met de gouden eieren. Logisch dat je bij verkoop daar een mooi prijskaartje op wilt plakken.

Intellectueel eigendom biedt bescherming en geeft je een voorsprong in de eeuwige concurrentiestrijd. We hebben het over het auteursrecht, het octrooirecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het databankenrecht. Auteursrechten beschermen de creativiteit en octrooien de techniek. Merken en handelsnamen beschermen de identiteit.

Intellectueel eigendom is voor veel bedrijven de kip met de gouden eieren
Koen Konings

De waarde van intellectueel eigendomsrecht is relevant bij bedrijfsverkoop, overname, fusie of een grote investering. Partijen willen natuurlijk wel graag weten waar ze mee in zee gaan. Een juiste waardering is dan van belang.

Wat is het waard

Om de waarde van een bedrijf te bepalen en om te zien of er geen lijken in de kast zitten wordt vaak een boekenonderzoek gedaan: een due diligence. Wanneer dit onderzoek zich toespitst op intellectuele eigendomsrechten dan is het een IP (Intellectual Property) due diligence.

Dat onderzoek moet duidelijk maken op welke producten of dingen de rechten rusten. Zijn de rechten zoals merken of octrooien ook nog geldig? En op wiens naam staan ze? Ook moet helder worden wat rond automatisch ontstane rechten zoals auteursrechten en databankrechten geregeld is.

Rondzwervende rechten

Ook vragen over verlenging van geregistreerde IP-rechten moeten worden beantwoord en het moet duidelijk zijn of er procedures lopen tegen of op basis van de IP-rechten.

Onderzoek naar die kwesties geeft inzicht in de waarde van het bedrijf en brengt risico’s aan het licht. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat niet alle rechten in het bedrijf zitten, maar nog rondzwerven bij ex-werknemers of opdrachtnemers.

Ruim voor de verkoop

Het is ook verstandig ruimschoots vóór een verkoop, overname of fusie uit te zoeken waar de intellectuele eigendomsrechten binnen het bedrijf liggen. In een simpel concern bestaande uit een holding en daaronder een werkmaatschappij, loopt over het algemeen de werkmaatschappij het meeste risico. Het kan dan verstandig zijn om deze rechten te concentreren in de holding.

Mocht de werkmaatschappij in zwaar weer komen, dan kunnen ze maar beter veilig op het niveau van de holding staan. Dan grijpen curatoren en schuldeisers in ieder geval mis wanneer een faillissement onvermijdelijk blijkt.

Veilig geregeld

Het intellectueel eigendom vormt voor heel wat bedrijven de basis onder de verdiensten. Het kan dus verstandig zijn, ook wanneer er géén (latente) plannen zijn voor een bedrijfsovername, om te onderzoeken of het intellectueel eigendom veilig staat. Een onderzoek ernaar geeft inzicht in wat goed is geregeld en wat om verbetering vraagt. Het komt de gezondheid van je bedrijf beslist ten goede.

Koen Konings is IT-advocaat bij NORD te Groningen en initiatiefnemer van Privacy-Administratie.nl. Hij schrijft voor NoordZaken over juridische kwesties.

Meer over dit onderwerp:
Ondernemers noordzaken economie
Deel dit artikel:

Recent nieuws