Omzet ondernemers binnenstad daalt mogelijk; bedrijventerreinen floreren

Publiek in de Groningse Herestraat.
Publiek in de Groningse Herestraat. © Jos Schuurman/FPS
Ondernemers in de binnenstad zien hun omzet waarschijnlijk met bijna een kwart dalen. Dat concludeert onderzoeksbureau Locatus die onderzocht wat de impact van corona op het stadscentrum is.
Het centrum van Groningen staat niet alleen in die omzetdaling, andere grote binnensteden hebben er ook mee te maken. Sinds de uitbraak van corona doen lokale winkelcentra het juist wel goed. 'De binnenstad verdient onze bijzondere aandacht', aldus wethouder Paul de Rook.

Veel verschil

Het is op dit moment volgens de stadsbestuurder nog te vroeg om de coronaschade voor de lokale economie op te nemen. Dat is nog niet mogelijk omdat ondernemers nog altijd kunnen leunen op de lopende steunpakketten die ze ontvangen van het Rijk.
'We zien een heel verschillend beeld. Het is volstrekt helder dat een aantal sectoren grote klappen heeft gehad. Zoals de horeca en alles wat bij de vrijetijdseconomie hoort', aldus De Rook. 'We zien echter ook een andere kant. Er zijn ondernemingen die het juist beter doen dan een jaar geleden. Dat zien we op de markt, maar ook in winkelcentrums in de wijken. Daar is het juist drukker. Het is dus heel verschillend.'

Binnenstad tegen het licht houden

De stadsbestuurder wil de functie van de binnenstad binnen afzienbare tijd tegen het licht houden. 'We zagen voor corona al dat de detailhandel het moeilijk had, maar voor elke winkel die verdween stonden er wel drie horecazaken klaar. Dat is nu niet het geval.' Er is dus sprake van toenemende leegstand en dat wil De Rook zoveel mogelijk voorkomen.

Minder dagjesmensen

De binnenstad wordt minder bezocht door mensen die van buiten de stad komen, die kiezen voor de winkels in hun nabije woonomgeving. De Rook: 'En die groep was juist de kurk waar de economie van de binnenstad op dreef. Die komen nu veel minder en daar hebben de ondernemers ontzettend last van. Het leidt tot een versnipperd straatbeeld met lege plekken', zegt hij enigszins verontrust.

Winkelgebied inkrimpen

Omdat de leegstand dreigt toe te nemen is het een optie om het winkelgebied in het centrum te verkleinen en meer woningen toe te staan, maar die plannen zijn nog verre van concreet. De Rook: 'We moeten er in elk geval alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen liever hier naartoe gaan dan naar een andere stad.'
Om de stad aantrekkelijk te houden wordt er onder meer ingezet op veiligheid. Dat er dus voldoende afstand gehouden kan worden door mensen, maar een aantrekkelijk straatbeeld is ook belangrijk voor het stadsbestuur. Daarin passen dus geen wildgeparkeerde fietsen.

Bedrijventerreinen

In de binnenstad neemt de belangstelling dus af, maar dat is allerminst het geval op bedrijventerreinen. Er is veel interesse in kavels, ondanks het vele thuiswerken. 'Bedrijven die zich al hadden gemeld trekken hun aanvragen niet in en het aantal vragen naar beschikbare kavels blijft binnenkomen', zegt De Rook. 'Je moet daarbij denken aan transportbedrijven, maar ook aan medische bedrijven. Voor een groot deel willen de al in Groningen gevestigde bedrijven uitbreiden of verplaatsen naar een bedrijventerrein.'
Binnen het stadsbestuur wordt zelfs al gedacht aan een uitbreiding van het bestaande terrein ten oosten van de stad.