Coronamiljoenen provincie liggen onbenut op de plank

De crisis woekert en bedrijven liggen aan het steuninfuus van het Rijk. De provincie Groningen reserveerde in juni ruim 11 miljoen euro voor noodhulp. Maar ondernemers kunnen nog niet bij het belangrijkste fonds en een andere pot wordt spaarzaam benut.

Zo’n 11,5 miljoen euro ligt er op de plank bij de provincie Groningen. Ten opzichte van de vele miljarden uit Den Haag, misschien een bescheiden bedrag, maar een individuele ondernemer kan met geld uit deze pot toch door de crisis worden gesleept, stelt ez-gedeputeerde IJzebrand Rijzebol.

Alleen: bedrijven in de knel moeten nog wel even geduld hebben, want het overgrote deel van het geld is er nog niet.

Geparkeerd

Begin juni werd in de voorjaarsnota vastgesteld dat de provincie Groningen 11,5 miljoen uittrekt om de gevolgen van corona aan te pakken. Daarvan kwam per juli 1,5 miljoen euro beschikbaar voor hulp aan ondernemers die kosten maken om te voldoen aan de anderhalvemetervoorschriften: aanschaf van spatschermen, looproutes maken, pompjes voor handgel.

De overige tien miljoen staat geparkeerd. Terwijl de crisis voortwoekert, moet de provincie nog beslissen over de precieze bestemming ervan. Ideeën zijn er wel. Het geld is volgens gedeputeerde Rijzebol in elk geval bedoeld om gaatjes te dichten die niet met de steunregelingen van het kabinet worden geplakt.

Bredere inzet

Dat de pot nog niet open is, komt doordat de provincie eerst met onder meer wethouders van economische zaken en cultuur in het gebied over de besteding wilde spreken. Die kwamen met suggesties om bijvoorbeeld dorpshuizen, sportclubs en culture instanties te helpen.

Bedrijven moeten na corona verder kunnen
IJzebrand Rijzebol - gedeputeerde

Rijzebol verwacht dat de financiële hulp breder zal worden ingezet. ‘Het is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die we graag zien in onze provincie en die echt wel levensvatbaar zijn, maar door de coronacrisis belemmerd worden in hun functioneren.’

Het geld moet vooral 'toekomstgericht' wordt ingezet. Rijzebol: ‘Bedrijven moeten na corona verder kunnen. We kunnen ze helpen met investeren, wanneer ze dat door de omstandigheden nu niet kunnen.’ Hij noemt als voorbeelden de winkelier die het geld niet heeft om een webshop op te zetten, of het kabelbedrijf dat is stilgevallen omdat het nu niet bij mensen thuis aan de slag kan.

Rijzebol vindt het geen punt dat ondernemers er nog geen gebruik van kunnen maken: ‘Ik ben er wel blij mee dat het nog niet is uitgegeven. De gemeenten hebben hun inbreng gegeven, maar ook VNO-NCW, Groningen Seaports, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta en de vakbonden zijn geraadpleegd. We gaan echt met een pakket komen.’

Nog te vergeven

Opmerkelijk is dat van de 1,5 miljoen euro voor mkb-ondernemers die hun bedrijf coronaproof willen maken, er nog altijd 1,1 miljoen euro te vergeven is. Terwijl de deadline voor de aanvraag ligt op 31 december. ‘We hebben er weinig reclame voor gemaakt’, geeft Rijzebol als verklaring. De gedeputeerde gaat ervan uit dat een recent opgetuigde campagne wat aan de bekendheid zal doen.

Rijzebol vindt dat de provincie met de financiële hulp laat zien dat ook een regionale overheid nu steunpilaar voor bedrijven kan zijn. ‘Onze zakken zijn iets minder diep, maar we komen echt met een pakket.’

Eenmalige potjes zijn niet genoeg
Piet Fortuin - vakbond CNV

Kruimelwerk

Piet Fortuin van de vakbond CNV heeft kritiek op de aanpak van de coronacrisis door de regio. Er gebeurt onvoldoende en eensgezindheid ontbreekt volgens hem. Veel plannen waarmee regionale bestuurders bedrijven de helpende hand reiken zijn volgens Fortuin ’kruimelwerk’. Het is te weinig, het komt laat en er is te weinig afstemming rond besteding van het geld. Dat kan de regio zich niet permitteren, volgens Fortuin. Eenmalige potjes zijn niet genoeg, zegt hij.

Fortuin noemt Business Boost Fryslân als voorbeeld van een hapsnap-plan. Provincie Friesland wil samen met banken en investeringsfondsen als NOM en FOM bedrijven in de gevarenzone helpen. Via het programma, waar een paar ton voor beschikbaar is, kunnen ze gratis hulp krijgen van een deskundige.

Vakbondsplan

De vakbond lanceerde vorige week een eigen plan, bedoeld om de economie in heel het Noorden te helpen. Met onder meer een fonds voor (om)scholing wil de vakbond voorkomen dat mensen die hun baan verliezen blijvend aan de kant staan. Fortuin stelt dat het verlies van banen in het Noorden extra groot zal zijn door de ijle economische structuur. Er zijn hier minder bedrijven waar je als werkzoekende bij aan de slag kunt.

En er is haast bij, aldus Fortuin. Reorganisaties bij Damco in Delfzijl (voorheen Aldel), FrieslandCampina en Niemeyer zijn volgens hem de voorboden van wat er nog te verwachten is aan ingrepen en faillissementen bij noordelijke ondernemingen.

Versterking

De ‘enkele tientallen miljoenen euro’s’ voor het scholingsfonds moeten volgens Fortuin vanuit Den Haag komen. Om de structuur van de economie te versterken, moeten wat Fortuin betreft bedrijven die hier investeren belastingvoordeel krijgen, zoals dat er voorheen was met de investeringspremieregeling IPR. En passant noemt Fortuin ook de aanleg van de Lelylijn, volgens hem van wezenlijk belang voor versterking van de noordelijke economie.

Fortuin zelf zit tweewekelijks met de leden van het kabinet om tafel en brengt zijn pleidooi daar onder de aandacht. Maar om de Haagse bewindslieden over te halen is volgens de vakbondsman een krachtige regionale lobby van overheden, bedrijfsleven en onderwijs noodzakelijk. ‘Het is het goede tijdstip ervoor. Alle politieke partijen werken nu aan hun verkiezingsprogramma’, stelt Fortuin.

Lees ook:
- Omzet ondernemers binnenstad daalt; bedrijventerreinen floreren
- Extra steun geeft ondernemers lucht in 'zware tijd'

Recent nieuws