54 organisaties willen voorlopige subsidiestop windmolens

54 organisaties hebben minister Wiebes het verzoek gestuurd om het subsidieloket voor wind op land per 24 november aanstaande gesloten te houden.

Vanuit Groningen hebben Tegenwind Veenkoloniën en Stichting WindNEE de brief ondertekend.

'Uitspraken van het Europees Hof betekenen dat verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland niet mogen worden gebruikt', zegt coördinator van het verzoek Kees Pieters van NederWind. 'Openstellen van het loket zal daarom niet leiden tot de bouw en exploitatie van windturbineparken, maar tot schadeclaims van mogelijk honderden miljoenen euro's tegen de Staat.'

Bouw ligt stil in België

In Wallonië is de bouw van windturbines al stil komen te liggen doordat de milieu- en veiligheidsregels niet voldeden aan de eisen van het Europees Hof. aldus Pieters. 'Recentelijk heeft het Hof dit bevestigd voor Vlaanderen met de opmerking, dat regionale en nationale overheden daar niet van af mogen wijken. Dat geldt dus ook voor Nederland.'

Volgens de 54 organisaties heeft de Raad van State heeft tot nu toe krampachtig deze Europese regelgeving proberen te omzeilen. Pieters: 'Zij kan dit echter niet langer volhouden zonder de schijn van vooringenomenheid te wekken.'

Veenkoloniën

Platform Storm probeerde afgelopen oktober bij de rechter in Assen met dezelfde argumenten de bouw van de windmolens in de Drentse monden en Oostermoer een halt toe te roepen. De rechtbank verklaarde Platform Storm destijds niet ontvankelijk.

Lees ook:
- Uitspraak: windmolens Drentse Monden mogen gebouwd worden
- Rechtbank behandelt zaak 'anti-windmolenterreur' in het voorjaar

Meer over dit onderwerp:
duurzaamheid windmolens
Deel dit artikel:

Recent nieuws