Rijkscommissie: Waddengebied moet een nieuw Nationaal Landschapspark worden

Riet in het Lauwersmeergebied
Riet in het Lauwersmeergebied © Jan Been/RTV Noord
Het Waddengebied moet een nieuw soort nationaal park worden, een zogenoemd Nationaal Landschapspark. Dat schrijft de commissie Verkenning Nationale Parken in een rapport dat vrijdag is verschenen.
Het hele Waddengebied moet onder het nieuwe park vallen, bericht Omrop Fryslân.
Het gebied dat onder het nieuwe nationale landschapspark Waddengebied valt
Het gebied dat onder het nieuwe nationale landschapspark Waddengebied valt © Commissie Verkenning Nationale Parken
In 2014 kwam uit de Tweede Kamer de wens voor een nieuw soort Nationale Parken, waarbij er niet alleen aandacht is voor de bijzondere natuur, maar ook voor het landschap en het cultureel historisch erfgoed. Bovendien gaat het om gebieden die van internationale betekenis zijn.

Wat valt er onder?

Op verzoek van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de commissie Verkenning Nationale Parken gekeken of er gebieden zijn met die combinatie. De commissie heeft vijf van deze gebieden gevonden, waaronder het Waddengebied. Hieronder vallen ook de eilanden met een stuk Noordzee, het wieren- en terpenlandschap boven Groningen en Dokkum en het Lauwersmeer. Ook het eerdere eiland Wieringen moet eronder vallen.

Geen extra bescherming

De commissie zegt dat de nieuwe parken een unieke natuur en natuurlijke processen moeten hebben. Een andere voorwaarde is 'uitzonderlijk menselijk vernuft en/of uitzonderlijke wijzen waarop mensen in wisselwerking in of met hun omgeving bijzondere landschappen met unieke ecosystemen hebben gevormd'. Zo'n nieuw Nationaal Landschapspark moet onder de regie van het Rijk vallen, maar er komt geen extra wettelijke bescherming. Het gebied wordt dus niet op slot gezet.
Naast het Waddengebied worden ook de duinen op het Hollandse vasteland, de zuidwestelijke Delta met de Biesbosch, de Veluwe en de IJsseldelta met daarin de Weerribben-Wieden naar voren geschoven voor de status Nationaal Landschapspark.

Meer dan alleen een bordje

De nieuwe parken moeten meer zijn dan een bordje bij de weg wanneer je het gebied inkomt; het moeten proeftuinen worden voor grote nationale opgaven. Dan gaat het om het herstel van biodiversiteit, toekomstbestendig waterbeheer, stikstofreductie, CO2-reductie, circulaire economie en bevordering van de gezondheid.

Nog geen toelichting

De commissie Verkenning Nationale Parken zelf wil nog geen toelichting op de plannen geven. Ze wachten totdat er op 2 december met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt gesproken. Mogelijk komt het plan al wel in de Tweede Kamer, wanneer de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind deze maand besproken wordt.
De commissie staat onder leiding van Pieter van Vollenhoven.