Extra verhoging ozb van de baan

GRONINGEN - De extra verhoging van de onroerendzaakbelasting (ozb) met 3,5% in de stad Groningen is van de baan. In de begroting voor volgend jaar is geld gevonden om investeringen zonder ozb-verhoging uit te voeren.
Er was vanuit de gemeenteraad veel weerstand tegen de extra verhoging. Het college van Burgemeester en Wethouders wilde de ozb extra verhogen om investeringen in de sport mogelijk te maken, maar ziet daar nu vanaf.

Project Duurzaamheid

De gemeente geeft dit jaar ruim zes miljoen euro extra uit aan het project Duurzaamheid. Daarin wordt onder andere woningcorporaties de mogelijkheid geboden subsidie te krijgen, om op die manier energiezuinige woonoplossingen te stimuleren.

Vergrijzing

De gemeente trekt ook geld uit om te verjongen. Uit onderzoek bij de gemeentelijke diensten blijkt dat de gemeente is vergrijsd. De komende twee jaar is één miljoen euro beschikbaar om boventallig jonge mensen aan te nemen en in te werken.