Nederlandse gasreserves in zes jaar 95 procent minder waard

Een gaswinningslocatie van de NAM in Zeerijp
Een gaswinningslocatie van de NAM in Zeerijp © Jos Schuurman/FPS
De Nederlandse olie- en gasreserves hebben nog maar een fractie van de waarde die hier in 2013 aan werd toegekend. Toen waren de reserves 169 miljard euro waard, in 2019 was daar nog maar 8 miljard euro van over.
Dat wordt vooral gevoeld in de schatkist van de overheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
De statistici hangen een lager prijskaartje aan de gasreserves - in Nederland wordt weinig olie gewonnen - omdat veel hiervan nooit uit de grond zal worden gehaald. Het kabinet wil in 2022 stoppen met de aardgaswinning in onze provincie, waar de grootste velden van het land liggen. Daar komt bij dat de prijs van aardgas sinds 2013 met ruim een derde is gedaald.

'Aderlating voor de schatkist'

Delfstoffenwinning voegde in 2013 nog bijna 4 procent toe aan het bruto binnenlands product en dat is nu ongeveer 1 procent. 'Dat is vooral voor de schatkist een grote aderlating', licht econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS toe.

Kleine velden

Ook in andere provincies wordt aardgas gewonnen, uit de zogenoemde 'kleine velden'. 'Ook uit deze velden daalt de productie door met name de lage gasprijs, de afbouw van gasinfrastructuur en de weerstand tegen fossiele brandstoffen in de maatschappij en bij investeerders', aldus de onderzoekers.
Nederland is steeds meer aardgas gaan importeren om te compenseren dat er minder wordt gewonnen uit de eigen velden. Men verbruikt hier namelijk vergeleken met 2013 nog ongeveer evenveel aardgas.