Zorgen over werkdruk en studievertraging op RUG, Hanze en Noorderpoort

Groningse onderwijsinstellingen delen de zorgen van minister Ingrid van Engelshoven. In een brief aan de Tweede kamer stelt ze dat studenten het psychisch zwaar hebben, dat docenten hoge werkdruk ervaren en dat studievertraging op de loer ligt in het mbo en hbo.

De coronamaatregelen hebben het mbo en hoger onderwijs op zijn kop gezet. Ruim 1,3 miljoen studenten en 150.000 medewerkers werden in het voorjaar geconfronteerd met onderwijs op afstand.

Er is sprake van overmacht
Henk Pijlman van de Hanzehogeschool

'Studenten moeten gecompenseerd worden'

De Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool delen de zorgen van onderwijsminister Van Engelshoven. Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool vindt dat studenten, als de coronamaatregelen niet snel veranderen, gecompenseerd moeten worden.

'Dat is het afgelopen studiejaar ook gebeurd. Er is sprake van overmacht en daar kunnen de studenten niets aan doen. Als er in het voorjaar niets is veranderd, zal de minister weer over de brug moeten komen.'

De Hanzehogeschool heeft verder drie miljoen euro uitgetrokken om haar docenten te ondersteunen bij het digitaal onderwijs. 'Docenten kunnen gebruikmaken van assistenten, die helpen bij de voorbereiding van online-colleges. Verder hebben we twee digitale onderwijswerkplaatsen ingericht', geeft Pijlman aan.

De bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool heeft het probleem van te weinig stageplekken aangekaart bij de Vereniging Hogescholen. Die ziet vooral problemen bij de - dit jaar extra grote - nieuwe lichting studenten verpleegkunde.

Doorgang van stages verschilt bij ons echt per opleiding
Mark Timmers -Noorderpoort

Stages in verpleeghuizen en ziekenhuizen vallen weg doordat voldoende begeleiding ontbreekt, en de vele online lessen kunnen demotiverend werken. Dat betekent dat voor een deel van de verpleegkundestudenten vertraging onvermijdelijk lijkt te worden. Dat is extra pijnlijk, want juist in de zorg zijn de personeelstekorten groot.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en brancheorganisatie voor zorginstellingen Actiz herkennen het tekort aan stageplekken. Samen met de scholen werken zij aan alternatieven.

'Grootste deel studenten vindt nog stages'

Met name bij studies waar veel praktijkonderwijs in het programma zit, stapelen de problemen zich op.

'Doorgang van stages verschilt bij ons echt per opleiding', zegt woordvoerder Mark Timmers van Noorderpoort. We zien gelukkig dat met veel extra inzet en creativiteit het grootste deel van onze studenten tot nu toe steeds een stageplek vindt. Ook dankzij het meedenken van de organisaties om ons heen. Maar hoe langer dit duurt, hoe groter die uitdaging wordt.'

Studenten van Noorderpoort hebben gemiddeld zeventig procent online en dertig procent fysiek les, stelt Timmer. 'En hoewel dat het niet voor iedereen geldt, wordt door de meeste studenten en docenten online onderwijs als zwaarder ervaren.'

Lees ook:
- 'Onderwijs in avonduren is niet te combineren met stage, bijbaan of inlopen studieachterstand'
- Universiteit houdt vast aan bindend studieadvies: 'Extra druk voor student die het al lastig heeft'
- Waar kunnen mbo-studenten tijdens de coronacrisis nog stage lopen? 'Het komt aan op creativiteit'

Meer over dit onderwerp:
onderwijs studenten RUG coronavirus zorg
Deel dit artikel:

Recent nieuws