Oosterlengte verandert bedrijfsstructuur; medewerkers krijgen meer te zeggen

Zorggroep Oosterlengte.
Zorggroep Oosterlengte. © Google Street View
Zorggroep Oosterlengte heeft de afgelopen jaren onvoldoende geïnvesteerd in haar eigen personeel. Dat schrijft de zorginstelling over haar eigen beleid in een ‘herinrichtingsplan’.
Dat plan moet ervoor zorgen dat Oosterlengte in de toekomst beter functioneert en dat medewerkers weer meer plezier krijgen in hun werk. Een van de veranderingen is daarom ook dat medewerkers meer over het beleid te zeggen krijgen.

Onderzoek

Oosterlengte heeft in 2018 al geprobeerd om de structuur aan te passen, maar geeft toe dat ‘deze ambitie onvoldoende werkelijkheid lijkt te zijn geworden’. Die gewenste verandering is geanalyseerd en daaruit is dit herinrichtingsplan ontstaan.
In dat plan staan meerdere verbeterpunten. Op dit moment is er onvoldoende onderlinge afstemming en zijn er grote verschillen in onder andere de gehanteerde werkwijzen. Verder schrijft de zorginstelling: ‘Medewerkers noemen dat ze zich niet of onvoldoende gehoord voelen, terwijl ze wel ideeën zeggen te hebben voor verbeteringen en graag willen meedenken over de toekomst.’

Gewenste resultaat

Oosterlengte wil onder andere dat de rollen van het personeel duidelijker worden en dat zij waar nodig coaching en scholing krijgen. Ook moeten medewerkers invloed krijgen op het beleid. Daarom moet een Professionele AdviesRaad (PAR) worden gevormd die bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, paramedisch- en medisch geschoolde professionals.
De ondernemingsraad en de cliëntenraad moeten nog met de voorgestelde reorganisatie instemmen.

Personele consequenties

Oosterlengte benadrukt dat de herinrichting van de bedrijfsstructuur ertoe moet leiden dat de zorginstelling beter functioneert. Het uitgangspunt is niet dat er bezuinigd moet worden.
De plannen leiden ertoe dat er iets meer dan 1 FTE verdwijnt. Dat is niet ingegeven door tekorten, maar door alle veranderingen die plaats moeten vinden.