Provincie weigert subsidieverzoek; Fraeylemaborg teleurgesteld

Landgoed Fraeylemaborg
Landgoed Fraeylemaborg © Bomenstichting
De provincie Groningen heeft een subsidieverzoek van Landgoed Fraeylemaborg geweigerd vanwege een fout in de aanvraag. Landgoed Freylemaborg bestrijdt dat ze een fout heeft gemaakt. Ze is teleurgesteld.
Het gaat om een subsidieaanvraag van 300.000 euro voor restauratie van de Fraeylemaborg. Die restauratie kostte ruim 1,6 miljoen euro en is ondertussen afgerond, maar de subsidie van 300.000 euro had directeur Marjon Edzes goed kunnen helpen, zegt ze.
Om de restauratie van 1,6 miljoen euro mogelijk te maken, heeft Fraeylemaborg onder meer een lening moeten afsluiten bij Fonds Nieuwe Doen. Het Landgoed moet de komende vijftien jaar ruim 27.000 euro per jaar aflossen, een bedrag van in totaal 405.000 euro dat bovenop de huidige exploitatie komt. Met de subsidie van ruim 300.000 euro was deze lening niet nodig geweest, stelt Edzes.

Waar ging het om?

‘Dit is teleurstellend. Het is een technisch verhaal. Wij hebben in het bestek een stelpost van een bedrag van minder dan 10.000 euro meegenomen voor het houtwerk onder het dak. De provincie bestrijdt dat dit zo’n hoog bedrag kan zijn en heeft de aanvraag daarom afgewezen. Na de werkzaamheden is gebleken dat het herstel van dat deel weldegelijk dat bedrag heeft gekost. Wij betwisten dan ook dat het een fout is.’
Volgens gedeputeerde Mirjam Wulfse (VVD) is er door Fraeylemaborg wel degelijk een fout gemaakt. ‘De aanvraag moet voldoen aan een aantal eisen en daar voldeed die niet aan.’

Twijfel over een rechtszaak

Fraeylemaborg ging in bezwaar bij de commissie Rechtsbescherming. Die commissie adviseerde de provincie om de subsidie wel toe te kennen, maar de provincie heeft dat advies naast zich neergelegd.
‘Als de aanvraag niet goed is, gaan we die niet honoreren. Wij oordelen niet alleen, ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed kijkt daar heel strak naar', aldus Wulfse.
Edzes twijfelt nog of ze naar de rechtbank stapt, omdat de provincie ook de belangrijkste reguliere subsidiegever van de Fraeylemaborg is. 'Het gekke is, bij de restauratie van de Menkemaborg is de aanvraag op precies dezelfde wijze gedaan. Daar is het wel goedgekeurd en hier niet. Dat is volgens ons vreemd.'
Drie ton is voor de Fraeylemaborg bovendien veel geld. Edzes: 'We zijn weliswaar een fraaie borg, maar wel een klein bedrijf. Restauratiewerkzaamheden kosten 27.000 per jaar gedurende vijftien jaar. Dat is een krachttoer. Daar moet ik nu een lening voor afsluiten.'