Noorden lobbyt voor Lelylijn én versnelling bestaand spoor

Een bestaand spoortraject
Een bestaand spoortraject © ANP
Samenwerkingsverband Noord-Nederland lobbyt in Den Haag voor zowel een versnelling van de treinverbinding via bestaand spoor als voor de Lelylijn voor de lange termijn.
Dat meldt lobbyist Jildau Schuilenburg van het noordelijk samenwerkingsverband aan een delegatie van Provinciale Staten in Groningen.
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de lobbyorganisatie voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, gooit de lobby voor versnellen via bestaand spoor niet overboord voor de Lelylijn.
Het orgaan ziet kansen om zowel het traject vanaf de Randstad via Zwolle en Assen naar Groningen versneld te krijgen, als op de lange termijn de Lelylijn gerealiseerd te zien.

Motie

SNN voelt zich daarin gesteund door een motie van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra, mede ingediend door het Drentse Kamerlid Erik Ziengs van de VVD en ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf uit Groningen.
We zijn er in Noord-Nederland aan toe om groots te denken
Jildau Schuilenburg - lobbyist
Die motie roept het kabinet op om bij de Europese Unie te proberen de internationale verbinding Amsterdam-Groningen-Scandinavië in de TEN-T-verordening te krijgen.
Dat is een Europees Fonds van ruim 31 miljard euro, waar internationale spoorverbindingen uit worden gefinancierd die eraan moeten bijdragen het kortdurend vliegverkeer terug te dringen. Het SNN ziet deze motie als steun in de rug om te blijven hameren op een versnelling via bestaand spoor of via de Lelylijn.

Aankloppen in Den Haag

‘We zijn er in Noord-Nederland aan toe om groots te denken’, geeft Schuilenburg mee aan Provinciale Staten. ‘Deze Europese middelen zijn ervoor om de korte afstandsvluchten te verminderen. De middelen zijn voor Noord-Nederland beschikbaar.’
Schuilenburg doelt op het Wopke-Wiebes-Fonds naast het Europese fonds om de snellere treinverbinding te realiseren.
‘We denken als Noord-Nederland al snel dat we te veel vragen in Den Haag. Versnelling via bestaand spoor kan op een kortere termijn gerealiseerd worden. De Lelylijn is een project voor de langere termijn.’
Mocht het Nederland als lidstaat van Europa niet lukken om de verbinding Amsterdam-Groningen-Scandinavië in de TEN-T verordening te krijgen, ziet het SNN bij andere Europese fondsen kansen om een grensoverschrijdende snelle treinverbinding te realiseren.