Provincie eiste terecht zes ton van afvalbedrijf voor opruimen uitgebrande afvalbult

Talen Recycling in Stadskanaal
Talen Recycling in Stadskanaal © Martin Nuver/112 Groningen
De provincie Groningen heeft afvalondernemer Albert Talen terecht ruim zeshonderdduizend euro in rekening gebracht voor het opruimen van een afvalhoop die in brand vloog op het bedrijfsterrein van Talen in Stadskanaal.
De Raad van State is het in een einduitspraak niet eens met Talen dat de provincie ten onrechte zou hebben ingegrepen toen een brand in een circa dertig meter hoge afvalbult een ernstige verontreiniging dreigde te veroorzaken.
Na het blussen van de brand liet Groningen de resten afval direct en op kosten van Talen afvoeren, omdat er risico bestond dat het oppervlakte- en grondwater verontreinigd zou raken door weglekkend bluswater. De brandweer had destijds dagen nodig om de brand te blussen.

Rekening doorgestuurd

Volgens Talen heeft hij van Groningen drie jaar geleden geen eerlijke kans gekregen om de rommel voor eigen rekening op te ruimen. Volgens de provincie reageerde Talen te laat, waarop ze een bedrijf inschakelde dat de rommel afvoerde. De kosten bedroegen in totaal 615.376,13 euro. De provincie legde deze kosten vervolgens aan Talen op als bestuursdwangkosten.
Talen is na de eerste aanmaning failliet gegaan. Met de rechtszaak bij de Raad van State hoopte hij vergeefs het bedrag geheel of gedeeltelijk terug te kunnen halen.
Overigens heeft de provincie wel een procedurefout gemaakt, waardoor Talen in ieder geval zijn proceskosten terugkrijgt. Maar die ruim 1.300 euro is niet genoeg om het faillissement terug te draaien.

Drie uur de tijd gekregen

Talen kreeg eind november 2017 tijdens de brand van de provincie slechts drie uur de tijd om zelf maatregelen te nemen en de rokende en brandende hoop bedrijfsafval uit elkaar te trekken, te blussen en daarna af te voeren van zijn bedrijfsperceel in Stadskanaal.
Volgens de afvalondernemer was drie uur te kort om zelf actie te ondernemen. En toen hij een brandbeheer- en beveiligingsbedrijf benaderde om de klus te klaren, bleek die al door de provincie te zijn ingehuurd. Dat bedrijf wilde volgens Talen toen niet meer voor hem werken.

Terecht snel gehandeld

De Raad van State meent evenwel dat de provincie, mede vanwege de enorme rookontwikkeling, terecht snel heeft gehandeld en Talen wel degelijk voldoende tijd heeft gegeven om de uitgebrande rommel zelf op te ruimen en af te voeren.
Met deze uitspraak is het faillissement van A. Talen Recycling definitief.