Basisscholen bedreigd door leegloop Noord en Oost-Groningen

Basisscholen bedreigd door leegloop Noord en Oost-Groningen
GRONINGEN - Tientallen basisscholen op het platteland in Noord en Oost-Groningen dreigen de komende jaren het loodje te leggen. De oorzaak is de leegloop van deze delen van de provincie.
Verwacht wordt dat de regio Delfzijl in 2030 vijftig procent minder basisschoolleerlingen heeft. In Oost-Groningen wordt een daling van dertig procent voorspeld.
Volgens de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs (VCPO) in Noord-Groningen is de samenvoeging van openbare en christelijke scholen onafwendbaar. Als voorbeeld noemt de vereniging het dorp Kloosterburen, waar drie scholen zijn samengevoegd tot één.