Grote waternavel groeiend probleem voor Noorderzijlvest

Als er niet snel een gecoördineerde aanpak komt in de bestrijding van snelgroeiende waterplanten als de grote waternavel dan wordt het probleem steeds groter.

Dat zegt het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest in antwoord op vragen van de fractie van Water Natuurlijk. Het waterschap wil dat de provincies Groningen en Drenthe de regie nemen in de bestrijding van de snel oprukkende exoten.

Noorderzijlvest bestrijdt de waternavel tussen april en november. Dat gebeurt door eigen personeel en door loonbedrijven. De bestrijding gebeurt alleen in de zogeheten hoofdwatergangen waarvoor het waterschap de onderhoudsplicht heeft. De bestrijding en het voorkomen van de verdere verspreiding in andere sloten en watergangen vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaren, zoals gemeenten en particulieren. Maar daar ontbreekt de urgentie stelt het dagelijks bestuur.

Samenwerking geen succes

Volgens het dagelijks bestuur is in de afgelopen jaren intensief ingezet op de bestrijding van de waternavel. Dat gebeurde vooral in het zuidelijk deel van het beheergebied van Noorderzijlvest. Maar dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Volgens het schap komt dat door het ontbreken van een gecoördineerde samenwerking van de betrokken partijen. Ook is de huidige inzet van personeel onvoldoende om het oprukken van de plant naar het noorden te voorkomen.

Het dagelijks bestuur wijst erop dat er verschillende pogingen zijn gedaan om samenwerking tot stand te brengen, maar dat bleef zonder succes. Het schap heeft daarop de provincies (die verantwoordelijk zijn voor het exotenbeleid) benaderd om samenwerking tot stand te brengen. In Groningen ligt nu een conceptconvenant klaar, maar die is nog niet ondertekend. In Drenthe is volgens het schap nog niets gebeurd.

Vissen in gevaar

De bestrijding van de grote waternavel door Noorderzijlvest moet voorkomen dat de aan- en afvoer van water in de hoofdwatergangen wordt belemmerd. Het schap constateert nog geen grote problemen, maar signaleert wel een snelle stijging van het aantal locaties waar de plant voorkomt, zowel in de hoofdwatergangen als watergangen van derden.

Volgens het schap leidt dit tot een toename van de kosten van de bestrijdingen en neemt het risico op stagnatie in de aan- en afvoer van water toe. Bovendien verdringt de waternavel inheemse waterplanten, waardoor het leefgebied van vissen in gevaar komt. De klimaatverandering zal dit proces alleen maar versterken schrijft het bestuur.

In de algemeen bestuursvergadering van woensdagavond drongen verschillende fracties er bij het dagelijks bestuur op aan om het probleem nog eens onder de aandacht te brengen bij de provincies Groningen en Drenthe en op te roepen tot actie.

Deel dit artikel:

Recent nieuws