Minister moet langer nadenken over Kamervragen Ommelander Ziekenhuis

Het OZG in Scheemda
Het OZG in Scheemda © RTV Noord
Zorgminister Tamara van Ark (VVD) heeft meer tijd nodig voor beantwoording Kamervragen over het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Meerdere partijen maken zich grote zorgen over de financiële situatie van het ziekenhuis en stelden vorige maand Kamervragen.
Maar de minister van Medische Zorg heeft meer tijd nodig om de informatie te vinden waarmee ze antwoord kan geven op de vragen, schrijft ze in een brief naar de Kamer. Ministers moeten Kamervragen binnen drie weken beantwoorden. Met opgave van reden kan dat worden verlengd tot zes weken.
Het ziekenhuis in Scheemda zit in financieel zwaar weer. Nog dit jaar moet het structureel 3,6 miljoen euro zien te bezuinigen. Als dat niet lukt dreigen ‘zeer ingrijpende maatregelen’. Begin december maakt het ziekenhuis bekend waar het geld dit jaar op wordt bezuinigd.

Ingrijpen minister

Het CDA, de PvdA en de SP in de Tweede Kamer zijn bang dat de ziekenhuiszorg in Oost-Groningen verder onder druk komt te staan en stelden vorige maand vragen aan Van Ark.
‘Het is natuurlijk hartstikke mooi dat er een nieuw ziekenhuis staat, maar dat er nu al zulke grote financiële problemen zijn, is zorgwekkend. Voor ons staat voorop dat zorg in de buurt beschikbaar moet blijven’, zei het Groningse PvdA-Kamerlid Henk Nijboer.
Meerdere partijen dringen aan op ingrijpen van de minister. Zo wil Joba van den Berg (CDA) dat de minister ‘meer regie’ neemt om de ziekenhuiszorg bereikbaar te houden. Henk van Gerven van de SP wil weten van de minister of zij bereid is de beschikbaarheidsbijdrage van het ziekenhuis te verhogen.
Wat is er aan de hand in het ziekenhuis?

Vorige maand werd bekend dat het ziekenhuis in Scheemda in onzekere financiële tijden zit. Dit jaar moet er dus nog 3,6 miljoen euro worden bezuinigd. Maar voor de jaren daarna wacht nog eens 6,5 miljoen euro aan benodigde structurele bezuinigingen.

Het is al langer onrustig in het ziekenhuis. Vorig jaar sloot het Ommelander af met een negatief resultaat van ruim 2,3 miljoen euro. Accountant KPMG waarschuwde toen al dat het ziekenhuis voor het voortbestaan niet alleen betere resultaten moet boeken, maar ook volledig afhankelijk is van de bereidheid van financiers om de leningen aan het ziekenhuis voort te zetten.

Het gaat om leningen van in totaal 88 miljoen euro, afgesloten bij het UMCG, de provincie Groningen, ABN Amro en Siemens. Het lukt het Ommelander al niet meer om aan die financiële verplichtingen te voldoen.

Halverwege dit jaar heeft het ziekenhuisbestuur daarom een herstelplan geschreven. Dat had op 1 november duidelijkheid moeten geven, maar het bestuur had vier weken extra tijd nodig. In dat plan staan de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het ziekenhuis overleeft. Zo moet het ziekteverzuim omlaag, de registratie van geleverde zorg beter, de productie omhoog, moet personeel productiever zijn en moeten de wachtlijsten omlaag. Daarnaast hoopt het ziekenhuis de leningen tegen een lager tarief te kunnen lenen.