Bouw van De Tirrel in Winsum start volgende week

Een illustratie van het gebouw De Tirrel
Een illustratie van het gebouw De Tirrel © De Tirrel
De bouw van de multifunctionele accommodatie De Tirrel in Winsum start volgende week. Het terrein wordt dan bouwrijp gemaakt en de bouwplaats ingericht.
Omwonenden worden in een nieuwsbrief geïnformeerd over de start van de werkzaamheden, laat projectgroep De Tirrel weten. Hierin staan allerlei praktische zaken zoals aanrijroutes, wat er gaat gebeuren en waar mensen terecht kunnen als er overlast is.
In het gebouw komen twee basisscholen, een verzorgingstehuis, een kinderdagopvang en een sporthal. De projectgroep, waarin de initiatiefnemers zitten, is blij dat de bouw van start gaat.
Illustratie van het multifunctionele gebouw de Tirrel
Illustratie van het multifunctionele gebouw de Tirrel © De Tirrel
Binnenkort gaat een deel van verpleeghuis De Twaalf Hoven gesloopt worden. Deze vleugel staat al leeg. Hier komt een deel van De Tirrel te staan. Bewoners kunnen blijven wonen in het deel dat nog overeind staat. Het verpleeghuis voorkomt hiermee dat bewoners meerdere keren hoeven te verhuizen.

Commotie

Het project is niet zonder slag of stoot van start gegaan. Onlangs werd bekend dat de bouw 8,2 miljoen euro duurder was dan oorspronkelijk begroot. De gemeenteraad moest hiervan een deel ophoesten maar voelde zich overvallen. Uiteindelijk, na veel excuses van het college en het opstappen van een wethouder, besloot de raad in te stemmen met het extra geld dat nodig was.
Het totale gebouw kost 34 miljoen euro (exclusief btw). De Tirrel moet eind 2022 klaar zijn.