Inwoners van Oldambt meest hulpbehoevend van Nederland

Het centrum van Winschoten
Het centrum van Winschoten © Rolf Veenstra/Groningen in Beeld
Meer dan één op de tien mensen in de gemeente Oldambt maakt gebruik van hulp van de gemeente. Dat kan hulp bij het vervoer zijn of bijvoorbeeld hulp in het huishouden.
Daarmee spant Oldambt de kroon, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nergens in Nederland maken procentueel gezien zoveel inwoners gebruik van hulp van een gemeente. Stadskanaal staat op de tweede plek.

Bovenaan de lijst

In Oldambt hebben 117 op de 1000 mensen een Wmo-indicatie. In Stadskanaal is dat iets lager, namelijk 114 op de 1000. Daarmee hebben beide gemeenten de twijfelachtige eer om op nummer één en twee te staan.
Gert Engelkens, wethouder van Oldambt: ‘Ik had niet verwacht dat wij bovenaan zouden staan, maar ik ben niet verrast dat wij hoog in de lijst staan. Wij hebben veel te maken met vergrijzing en de gezondheidssituatie is slechter dan in andere gebieden. Dat draagt bij aan deze cijfers.’

Bezuinigen

Oldambt wist al langer dat het hoog ‘scoort’ als het gaat om Wmo-indicaties. De gemeente wil ook bezuinigen op dat gebied. Er worden daarom strengere regels gehanteerd om tonnen te bezuinigen.
Maar, de mens blijft voorop staan, benadrukt Engelkens. ‘Wij geven niet te makkelijk indicaties af, onze inwoners hebben blijkbaar onze steun en hulp nodig. En wij blijven maatwerk bieden, maar het kan best zijn dat mensen iets minder hulp krijgen in bijvoorbeeld het huishouden. De hulp blijft, de tijd daarvoor kan afnemen.’
De gemeente hoopt dat investeringen in de leefbaarheid en in de gezondheid ervoor gaan zorgen dat Oldambt zo snel mogelijk zakt op het lijstje.

Landelijke stijging

Het CBS ziet een stijging in het aantal mensen dat gebruik maakt van een Wmo-voorziening.
‘In de eerste zes maanden van 2020 maakten ruim 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit is 5 procent meer dan in de eerste zes maanden van 2019. De groei zit voornamelijk in het aantal cliënten dat hulp bij het huishouden krijgt.’