Ondergrondse boringen zijn spectaculair schouwspel

GRONINGEN - Op spectaculaire wijze is zondag een nieuwe transportleiding geïnstalleerd aan de westkant van de stad Groningen.
De nieuwe transportleiding werd door middel van zogenaamde horizontale boringen de grond ingebracht. Met behulp van een zware boormachine is eerst een ondergondse boortunnel gegraven, waarna de transportleiding machinaal de grond in werd getrokken.
Dit gebeurde in westelijk Groningen, tussen de Peizerweg en het terrein van de voormalige Suikerunie.
Dankzij de ondergrondse boring is het mogelijk om leidingen aan te leggen op plaatsen waar dit niet meer mogelijk was met graafwerk.