Acties dreigen bij Gasunie

Acties dreigen bij Gasunie
GRONINGEN - Bij Gasunie in Groningen dreigen acties. Het personeel is ontevreden over de nieuwe cao.
Over de arbeidsvoorwaarden wordt al sinds deze zomer onderhandeld, maar de bonden en de directie kunnen het maar niet eens worden. De directie wil dat medewerkers uit bepaalde functiegroepen kunnen kiezen of ze onder de cao willen vallen. Volgens de bonden dreigt daardoor een tweespalt te ontstaan onder de werknemers.
Volgende week gaan de bonden met de werknemers om tafel. Daaruit moet blijken wat de vervolgstappen zullen zijn en of er acties zullen volgen.