Snel internet-netwerk in Groningen in handen Luxemburgse investeerder

Ook snel internet in het aardbevingsgebied
Ook snel internet in het aardbevingsgebied © Rodin
Ook al is het bijna drie jaar later dan gepland, rond de zomer van 2021 heeft heel het bevingsgebied snel internet. En met miljoenen van een Luxemburgse investeringsmaatschappij wil het bedrijf Rodin in de rest van de provincie nog eens 109.000 woningen en bedrijven van een snelle verbinding voorzien.
Rodin heeft voor 30 miljoen euro de meerderheid van de aandelen verkocht aan het Europese fonds CEBF (Connecting Europe Broadband Fund). Dat fonds is in handen van de Luxemburgse investeringsmaatschappij Cube Infrastructure Managers met zo’n 2,6 miljard euro in kas, verdeeld over drie fondsen, waarvan CEBF er een is. Naast de aandelenkoop verstrekt CEBF 13 miljoen euro als lening.
CEBF is opgezet om Europese plattelandsgebieden van high speed netwerken te voorzien. Het geld dat het fonds daarvoor heeft, ruim 400 miljoen euro, komt van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank, een Franse, Italiaanse en Duitse bank en van private investeerders, meest pensioenfondsen of verzekeraars.

Eigenaar

De Luxemburgse investeerder wordt daarmee eigenaar van een glasvezelnetwerk dat een groot deel van de inwoners en bedrijven in Groningen van snel internet voorziet. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Groningen, laat Rodin per mail weten:
‘Dankzij deze investering komt er meer volume, meer organisatiekracht en meer geld beschikbaar. Het betekent dat de provincie Groningen nog meer hoogwaardige internetaansluitingen krijgt, buiten het Snel Internet Groningen netwerk.’ Dat laatste is het netwerk dat in het bevingsgebied en voor de witte adressen elders in de provincie wordt aangelegd.
Witte adressen zijn de woningen en bedrijven met een zeer trage internetverbinding (langzamer dan 30 Mps) waar bovendien geen plannen zijn binnen drie jaar snel internet aan te leggen. Commerciële partijen als KPN of Ziggo gaan er niet aan de slag omdat er voor hen niks te verdienen valt, of omdat hun eigen, oudere netwerken nog genoeg opbrengen.

Extra adressen

Dat een buitenlandse partij nu eigenaar wordt van een belangrijke voorziening als een snel internetnetwerk is volgens Rodin geen bezwaar. ‘CEBF is een betrouwbare partij, die haar sporen verdiend heeft in de internationale glasvezelmarkt. […] Juist hun specialisme, gecombineerd met de schaalgrootte en de samenwerking met lokaal verankerde partijen zijn de beste garantie voor continuïteit en kwaliteit.’
Onder de vleugels van de nieuwe eigenaar kan Rodin juist de ruimte geven aan de ambities, die breder zijn dan alleen het project Snel Internet Groningen, laat het in Hoogkerk gevestigde bedrijf weten. Rodin stelt dat met de 43 miljoen euro van CEBF 109.000 extra adressen verspreid in de provincie een aansluiting op glasvezel kunnen krijgen.

Aardbevingsgebied

Rodin lijkt - met de nodige vertraging – nu op stoom te zijn gekomen. Het bedrijf zegt voor de zomer 2021 de aansluiting van alle witte adressen in het aardbevingsgebied geregeld te hebben.
Aanvankelijk was de belofte dat eind 2018 heel Groningen van glasvezelverbindingen zou zijn voorzien, allereerst in de aardbevingsregio. Voor dat project Snel Internet Groningen kreeg Rodin 40 miljoen euro van de provincie en de Economic Board Groningen. Daarvan was 30 miljoen een lening en 10 miljoen subsidie.
Vertragingen vanwege procedures, vergunningen en lastig te nemen obstakels als kanalen en wegen, zetten een rem op het project van 13.687 adressen. Hoeveel ervan inmiddels een supersnelle dataverbinding hebben, wil Rodin niet zeggen omdat het ’concurrentiegevoelige informatie’ is.
Niet alle adressen trouwens krijgen glasvezel. Waar dat toch te duur of te ingewikkeld is, wordt een straalverbinding gemaakt die volgens Rodin eenzelfde snelheid van kan dataverkeer leveren.

Werving

Na de Noord-Groningse bevingsregio is Rodin inmiddels ook in het Westerkwartier aan de slag gegaan. Campagnes om de interesse te peilen zijn gestart in gemeenten Groningen, Oldambt en Midden-Groningen. Begin 2021 staan wervingscampagnes in Stadskanaal, Westerwolde, Veendam en Pekela op de planning. Wil meer dan de helft van de witte adressen in een bepaald gebied snel internet, dan legt Rodin dat aan.
Dat Rodin erop rekent het project in Noord-Groningen eind 2021 af te ronden betekent niet dat alle huishoudens en bedrijven dan een snelle internetverbinding hebben. Veel inwoners zeggen dat ze vanwege een zeer trage verbinding als wit adres aangemerkt moeten worden, maar door Rodin ten onrechte als grijs worden bestempeld en dus geen sneller internet in huis krijgen.

Concurrentie

Bij de aanleg van de netwerken concurreert Rodin met andere partijen die werken aan een eigen glasvezelnetwerk. Daarvan is KPN de voornaamste. Juist deze week maakte KPN bekend zwaar te willen investeren in glasvezelaanleg. Jaarlijks wil KPN een half miljoen aansluitingen realiseren zodat in 2025 65 procent van alle adressen in Nederland glasvezel heeft.
Rodin ziet ondanks de zware concurrentie van KPN ruimte: ‘Daar waar het gaat om grijze en zwarte adressen is Rodin in open concurrentie met KPN en andere commerciële aanbieders. Uiteraard heeft elke aanbieder zijn eigen strategie.’
Op meerdere plekken in de provincie werken ook bewonersinitiatieven aan glasvezelnetwerken. Dat gebeurt onder meer in het Westerkwartier, Westerwolde, en Stadskanaal.