Externe deskundigen moeten Staten richting geven over zuidelijke ringweg

Een impressie van de zuidelijke ringweg bij het Gasunie-gebouw
Een impressie van de zuidelijke ringweg bij het Gasunie-gebouw © Aanpak Ring Zuid
Een commissie met 'externe deskundigen' moet de 43 leden van Provinciale Staten van Groningen op korte termijn duidelijkheid geven over de vraag hoe om te gaan met het dossier zuidelijke ringweg.
Met dat voorstel komen de Statenleden Kees Frenay (SP), Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden), Nico Bakker (VVD) en Robert de Wit (CDA), nadat ze de afgelopen weken meerdere keren hebben vergaderd over de vraag hoe Provinciale Staten moet omgaan met het dossier zuidelijke ringweg.

Wel of niet bijgepraat over financiële tekorten

De Staten worstelen met die vraag. De zes coalitiepartijen en oppositiepartij Groninger Belang hebben zich in juli wél vertrouwelijk laten bijpraten over de hoogte van de financiële tekorten, maar kunnen deze informatie vanwege de vertrouwelijkheid niet delen in vergaderingen van Provinciale Staten. De rest van de oppositie wilde niet bij de vertrouwelijke bijeenkomst zijn en heeft deze informatie niet. Zij voelt zich machteloos als er gedebatteerd wordt over de toekomst van de zuidelijke ringweg.

Andere grote projecten staan onder druk

In de praktijk betekent dit dat er de afgelopen maanden vooral is gedebatteerd over incidenten. Statenleden willen niet op de stoel van gedeputeerde Fleur Gräper zitten, maar wél de kans hebben mee te denken om uit de impasse te komen. De bouw van de zuidelijke ringweg gaat vermoedelijk honderden miljoenen euro’s extra kosten, een bedrag dat voor rekening van de provincie komt. Daardoor staan andere grote projecten in onze provincie onder druk.

Geleerd van het debacle Blauwestad

De vier Statenleden (Frenay, Van der Laan, Bakker en De Wit) raden onder voorzitterschap van commissaris van de Koning René Paas een commissie van externe deskundigen aan, om niet de fout te maken die in het verleden is gemaakt bij de start van Blauwestad. In 2010 concludeerde de Noordelijke Rekenkamer dat het provinciebestuur rond het dossier Blauwestad voorbijging aan de kritische denkkracht in Provinciale Staten. Mede daardoor kon het project ontsporen, waardoor de provincie tientallen miljoenen euro’s moest afschrijven rond het debacle Blauwestad. De Statenleden concluderen: daar moeten we nu van hebben geleerd.

Commissie met bouwkundigen, wetenschappers en bestuurders

De commissie met externe deskundigen moet Statenleden adviseren over hoe ze hun kritische rol ten opzichte van de zuidelijke ringweg kunnen invullen. Deze externe deskundigen kunnen bouwkundigen zijn die bijvoorbeeld als projectleider van een soortgelijk groot project ervaring hebben opgedaan. 'Daarnaast kunnen wetenschappers ons helpen om de staatsrechtelijke kant te belichten van de informatieplicht van het college en het opleggen van geheimhouding', zo staat te lezen in het voorstel van de Statenleden. 'Verder zouden (oud-)bestuurders die bekend zijn met het politieke proces en het Haagse circuit, ons van advies kunnen dienen over de politieke kanten van dit traject.'

Hoe omgaan met vertrouwelijke informatie?

Naast de wens om op korte termijn met een commissie met externe deskundigen te komen, adviseren de vier Statenleden om voor de langere termijn een Adviescommissie Poortwachter aan te stellen. Die moet de Statenleden informeren over hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie tijdens een bouwproject. Deze commissie is bedoeld voor meer projecten dan alleen de zuidelijke ringweg.
'Deze commissie wordt om advies gevraagd op het moment dat het college aan de Staten vraagt om de geheimhouding te bekrachtigen op stukken die in de Statenkast zijn gelegd. Dat is de kast waar stukken in liggen die Statenleden wel mogen zien, maar die niet voor een breed publiek bedoeld zijn. Het advies richt zich dan op de vraag of geheimhouding op de juiste gronden is opgelegd en ook op de termijn of de condities waaronder de geheimhouding kan vervallen.'
De Adviescommissie Poortwachter moet bestaan uit oud-Statenleden en/of bestuurders, die aanvoelen wanneer iets wel of iets niet geschikt is voor de openbaarheid.