Gemeentes en dorpsorganisaties werken aan bestemming gebiedsfonds Windpark N33

Windpark N33 bij Meeden
Windpark N33 bij Meeden © Martijn Klungel/RTV Noord
De gemeentes Midden-Groningen, Veendam en Oldambt proberen samen met de DorpenAlliantie Oost Groningen een organisatie op te zetten die het gebiedsfonds van Windpark N33 vormgeeft en beheert.
Met een gebiedsfonds kunnen maatschappelijke projecten in de omgeving worden betaald of omwonenden die overlast ervaren een tegemoetkoming ontvangen. Ontwikkelaars RWE en Yard storten jaarlijks rond de €150.000 euro in het fonds.

Eigenlijk tegen het gebiedsfonds

'We moeten kijken of we alle dorpen op een lijn kunnen krijgen', zegt voorzitter Bernard Stikfort van de DorpenAlliantie Oost Groningen. Eerder was Stikfort nog faliekant tegen een gebiedsfonds. Hij vindt dat het bedrag dat de ontwikkelaars in het fonds stoppen in geen verhouding staat tot de overlast die de turbines geven voor de omgeving. Deze mening wordt nog steeds gedeeld door de betrokken dorpsorganisaties. Toch zet Stikfort zich nu in voor het gebiedsfonds. 'Het park staat er straks en het geld is beschikbaar, dan moeten we er ook iets goeds mee doen', zegt Stikfort.
De provincie Groningen is de grote spelbreker hier
Bernard Stikfort - Voorzitter DorpenAlliantie Oost Groningen

Naar welke projecten gaat het geld?

De partijen spraken al een paar keer met elkaar en hebben een onafhankelijk voorzitter gekozen. Rob Rietveld, van de belangenvereniging voor omwonenden van windturbines (NLVOW), begeleidt het proces. Dat deed hij eerder al op andere plekken in Nederland. 
'Bij elk gebiedsfonds gaat het weer anders', zegt Rietveld. 'Soms gaat het geld vooral naar de directe omwonenden. Soms naar de dorpen. Of je kan kijken of er in het gebied projecten zijn die goed zijn voor de sociale cohesie en waar je in kan investeren.' Het kan ook een combinatie van dit alles worden.

De pot nog verder spekken

Stikfort hoopt de pot nog wat te spekken. Hij kijkt daarbij met een schuin oog naar het gebiedsfonds van windpark Drentse Monden Oostermoer in Drenthe. Naast de projectontwikkelaars betalen de verschillende overheden (gemeentes, provincie en het Rijk) daar over de gehele looptijd rond de 4,5 miljoen euro mee aan het fonds.
'De provincie Groningen is de grote spelbreker hier. Het Rijk (EZK) heeft aangegeven ook wel een flink bedrag te willen storten in het gebiedsfonds van Windpark N33, maar alleen als ook de provincie meedoet en deze weigert dat', zegt Stikfort.
Windpark N33 met het dorp Meeden op de voorgrond
Windpark N33 met het dorp Meeden op de voorgrond © Martijn Klungel/RTV Noord

'Toentertijd een goede regeling'

Iets anders dat Stikfort dwarszit is de hoogte van het bedrag dat de projectontwikkelaars moeten inbrengen in het gebiedsfonds. De projectontwikkelaars betalen in Drenthe een bedrag van 50 cent per opgewekte megawattuur aan het gebiedsfonds (afspraak gemaakt door het ministerie van EZK), terwijl bij Windpark N33 wordt gerekend met een bedrag per opgestelde megawatt aan vermogen, wat duidelijk minder inbrengt in het gebiedsfonds.
'Daarmee is Groningen voor projectontwikkelaars een zeer interessante provincie om molens neer te zetten. Dit scheelt hen in totaal tonnen', zegt Stikfort.
'Toentertijd was het best een goede regeling van de provincie Groningen. Je bent dan minder afhankelijk van het weer en iedereen weet wat voor bedrag er jaarlijks in het fonds komt. Maar inmiddels zijn de turbines veel hoger en groter geworden en draaien ze meer productie-uren', waardoor de regeling in Drenthe duidelijk meer geld oplevert voor het gebied, zegt Rob Rietveld. 

Provincie draagt mogelijk toch iets bij

Navraag leert de dat de provincie Groningen nog steeds geen geld wil storten in het gebiedsfonds. Toch is er een kleine opening om meer geld in het gebiedsfonds te krijgen, want de provincie overweegt wel een bijdrage, vanuit bestaande budgetten, aan projecten voor de omgeving. 'Daarbij betrekken wij ook de voorwaarden die het Rijk stelt aan haar eventuele bijdrage aan het gebiedsfonds', laat woordvoerder Jan van der Meide van de provincie weten.
Om wat voor projecten het precies gaat, hangt af van de behoefte van de omgeving. 'Te denken valt bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van energiebesparing en isolatie', aldus Van der Meide.

'Pas net begonnen'

De verwachting is dat Windpark N33 begin volgend jaar draait. Het gebiedsfonds zal dan nog niet gereed zijn. 'We hopen rond het voorjaar zo ver te zijn. We zijn pas net begonnen', zegt Stikfort. 
De gemeente Midden-Groningen fungeert als woordvoerder namens de drie gemeenten, maar wilde geen toelichting geven op de lopende gesprekken.