UMCG: Veel depressieklachten bij personeel verpleeghuizen

Depressieve klachten bij medewerkersverpleeghuizen
Depressieve klachten bij medewerkersverpleeghuizen © RTV Noord
Eén op de vijf verpleeghuismedewerkers kampt met depressieve of burn-out klachten. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG en het Leids University Medical Center (LUMC)
Met name de medewerkers die voor bewoners met COVID-19 moesten zorgen, ervaren vaak depressieklachten. De onderzoekers hielden een grootschalige enquête over de gezondheid en het welzijn van verpleeghuismedewerkers tijdens de eerste coronagolf.

Meer uren gewerkt

De enquête is ingevuld door ruim 1.600 medewerkers van tien grote organisaties met meerdere locaties in het hele land. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan meer uren te hebben gedraaid tijdens de eerste coronagolf.
'Zorgpersoneel wilde zich in die eerste golf van zijn beste kant laten zien. We konden toen nog niet inschatten hoe lang het zou gaan duren en dat er een tweede of derde golf aan zat te komen', zegt hoogleraar Ouderengeneeskunde Sytse Zuideman van het UMCG.
Niet-zorgmedewerkers werd gevraagd om in de zorg mee te draaien en zorgmedewerkers moesten diensten van zieke medewerkers opvangen of op een corona-afdeling werken.
Ondersteuning door psychologen is erg belangrijk
Systs Zuidema - hoogleraar Ouderengeneeskunde
Uiteindelijk heeft een derde van de respondenten voor met COVID-19 besmette bewoners gezorgd. Verder blijkt dat 27 procent van de werknemers getest is op COVID-19 en dat zes procent besmet is geraakt met het COVID-virus tijdens de eerste coronagolf.

Hoger ziekteverzuim

In vergelijking met 2019 is er door de COVID-19 uitbraak in maart 2020 een verhoogd ziekteverzuim te zien bij de deelnemende verpleeghuizen, met name gedurende de piek in maart en april toen het verzuim één procent hoger lag dan gemiddeld.

Maatregelen

De deelnemende organisaties hebben van het onderzoeksteam een gepersonaliseerd advies gekregen op basis van hoe ze scoren ten opzichte van de andere deelnemende organisaties. Zo kunnen beleidsmakers actie ondernemen om de werkdruk en het verzuim te verminderen.
Zorgorganisaties hebben verschillende maatregelen genomen om de gezondheid en het welzijn van zorgmedewerkers te vergroten, weet Sytse Zuidema. 'Ondersteuning door psychologen is bijvoorbeeld erg belangrijk voor medewerkers.'
Er is inmiddels een tweede enquête onder medewerkers van verpleeghuizen uitgezet. Een derde enquête volgt begin 2021. Zo hopen de onderzoekers meer informatie te genereren om de werkdruk en het verzuim bij medewerkers in verpleeghuizen inzichtelijk te maken voor zowel de beleidsmakers van de organisaties zelf als op landelijk niveau.