Delfzijl wil bevingsbestendige nieuwbouw voor school in Holwierde

Het huidige onderkomen van de school in Holwierde
Het huidige onderkomen van de school in Holwierde © Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
De basisschool en kinderopvang in Holwierde krijgen een nieuw, aardbevingsbestendig gebouw. Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl wil hier bijna 2,6 miljoen euro voor vrijmaken.
Het nieuwe gebouw komt op of nabij de huidige locatie aan de Pastorielaan in Holwierde.

Ook gymzaal wordt meegenomen

OBS Hiliglo heeft zestig tot zeventig leerlingen. Uit prognoses van de school blijkt dat dit aantal de komende jaren stabiel blijft. Ook kinderopvang Kids2B zit in het pand.
De gemeente wil een toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw bouwen. Ook de naastgelegen gymzaal wordt versterkt of vernieuwd. Als de raad over twee weken akkoord gaat, wil de gemeente volgend jaar verder met het plan en het ontwerp.

Laatste school in Delfzijl

Het is voor de huidige gemeente Delfzijl het laatste schoolgebouw dat onderdeel uitmaakt van de versterkingsoperatie. Dan ligt er voor alle onderwijslocaties een versterkings- en vernieuwingsplan. Een aantal nieuwe kindcentra is inmiddels al opgeleverd.
Het plan maakt onderdeel uit van het overkoepelende scholenprogramma waarbij 102 scholen in noordoost-Groningen bevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.
Delfzijl gaat op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.